Vrijwilligersnieuwsbrief van- en voor onze vrijwilligers

Vrijwilligers van Plan Nederland ontvangen deze digitale nieuwsbrief vier keer per jaar. Dit is de eerste editie. Plan Nederland vindt het belangrijk haar vrijwilligers te informeren en te verbinden met elkaar en de organisatie.

foto 1. vrijwilligers bij onderwerp 1Verschillende onderwerpen van- en voor vrijwilligers komen in de nieuwsbrief aan bod, zoals succesverhalen uit de regio’s, campagnenieuws, oproepen voorvrijwilligersbijdragen aan evenementen en een activiteitenkalender. Mocht je ook een bijdrage willen leveren of heb je ideeën en tips, laat het ons weten via vrijwilligers@plannederland.nl