Vragen over inkomsten en uitgaven van Plan Nederland

Terug naar algemene Veelgestelde vragen

 1. Hoeveel van de inkomsten wordt besteed aan projecten?

  Plan Nederland vindt het heel belangrijk om efficiënt en doelmatig om te gaan met de bijdragen van sponsors. Van elke euro besteedt Plan Nederland 89 cent aan de doelstellingen van Plan. waarvan de voorbereiding, het beheer en de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden verreweg de belangrijkste is. Plan Nederland zit daarmee ruim onder de norm van het Centraal Bureau Fondsenwerving, die voorschrijft dat er minimaal 75 cent van iedere euro moet worden besteed aan de doelstelling van de organisatie
  Bekijk hier het laatste jaarverslag.

 2. Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt?

  Wij zijn weliswaar geen commercieel bedrijf, maar moeten net zo goed investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem. Plan wil natuurlijk op een efficiënte en doelmatige manier omgaan met geld van sponsors en donateurs. Van elke euro die er binnenkomt, besteden we 89 cent aan onze doelstellingen om de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren en het bewustzijn daarvoor te verhogen. In ons jaarverslag, via social media en op de website leggen we verantwoording af over de besteding van onze inkomsten.

 3. Hoe transparant zijn jullie?

  Plan Nederland streeft ernaar om donateurs, bedrijven die ons steunen en andere sponsoren duidelijk te vertellen wat wij met het geld doen. In ons online jaarmagazine van 2015-2016 staat meer over onze projecten en activiteiten en in het (financieel) jaarverslag staat de jaarrekening. Jaarverslagen van eerdere jaren zijn te vinden op onze website, alsook informatie over onze werkwijze en projecten. In 2014-2015 won het jaarverslag van Plan een prijs voor het meest transparante jaarverslag. Eerdere jaren belandden we in de top 10.

 4. Hoeveel verdient de directeur van Plan Nederland en over welke voorzieningen beschikt zij?

  Het bruto-salaris van de directeur staat elk jaar in de Jaarrekening. Je kunt het hier vinden.
  Op dezelfde pagina tref je informatie aan over de lease auto (Toyota Prius) die de directeur ter beschikking heeft. Dit ging om een vijfjarig contract dat afliep per april 2016. Begin 2016 is besloten het contract niet te verlengen, maar de auto in eigen beheer te nemen. Dat levert een reductie op de kosten op.

  Declaraties en dienstreizen: De directeur dient declaraties in voor de kosten die gemaakt zijn in verband met de werkzaamheden voor Plan Nederland. De regeling daarvoor is opgenomen in het personeelshandboek. De declaraties worden beoordeeld en van een handtekening voorzien door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij dienstreizen wordt gebruik gemaakt van standaard accommodatie (vliegreizen economy class / treinreizen tweede klas).

 5. Heeft Plan ook keurmerken?

  Plan Nederland is lid van Goede Doelen Nederland en is drager van het CBF-Keur, het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Plan Nederland werft fondsen op basis van de gedragscodes van Goeden Doelen Nederland en het CBF.
  In haar bedrijfsvoering voldoet Plan Nederland aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de commissie-Wijffels uit 2005. Plan Nederland is bovendien ISO:9001-2008 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de ISO richtlijnen voor kwaliteitsborging.
  De belastingdienst erkent Plan Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor sponsors en voor Plan Nederland.