Vragen over schrijven met je sponsorkind

Onder deze buttons vind je specifieke vragen per onderwerp:

Algemeen veelgestelde vragen over Plan Nederland

Vragen over kindsponsoring

Financiële vragen over betalingen en belastingen

Vragen over Plan in uw testament


Veelgestelde vragen over schrijven met je sponsorkind:

 1. Waarover kan ik het kind dat ik sponsor schrijven?

  Hou het eenvoudig. Schrijf over je familie, school of werk of je leven. Vertel iets over de verschillende seizoenen of feestdagen in Nederland. Heb je kinderen? Laat ze dan meeschrijven of een tekening maken. Vermijd mogelijke gevoelige onderwerpen, zoals godsdienst en politiek. Wees ook voorzichtig met foto’s. Molens, bloembollenvelden en Hollandse plaatjes zijn altijd goed, maar voor ons gewone ‘blote’ strand- of zwembadfoto’s kunnen in sommige landen als schokkend worden ervaren. Ook foto’s van je favoriete viervoeters kunnen voor misverstanden zorgen, omdat ze in sommige culturen als onrein worden beschouwd.

 2. Kan ik een kadootje sturen naar het kind dat ik steun?

  Ja dat kan, maar houd het klein en eenvoudig. Om jaloezie onder de kinderen te voorkomen en om te voorkomen dat je cadeautje bij de douane wordt vastgehouden, heeft Plan Nederland een aantal voorwaarden voor wat wel en niet met de brief mag worden meegestuurd.

  Wat je niet mag sturen:

  • Geld of duur uitziende cadeau’s, zoals horloges of (dure) sieraden;
  • Scherpe of breekbare voorwerpen, zoals scharen, mesjes, kompassen en thermometers;
  • Huid- en haarverzorgingsproducten, zoals zeep, make-up en shampoo;
  • Etenswaren en vloeistoffen, zoals snoep, koekjes, verf of drank;
  • Planten of zaden;
  • Kleding, zoals T-shirts, petjes of sokken.

  Wat je zeker wel kunt sturen:

  • Een blijk van vriendschap, zoals foto’s, ansichtkaarten, stickers en ballonnen;
  • Schrijf, teken- en kleurmaterialen, zoals pennen, potloden, papier, kleurplaten, tasjes, etuitjes, gummen en puntenslijpers;
  • Leerzame presentjes, zoals kleine boekjes met plaatjes, landkaarten;
  • Kleine cadeautjes waar kinderen samen mee kunnen spelen, zoals opblaasballen, een springtouw of spelletjes.

  Houd het dus bij iets kleins, en kies bij voorkeur voor een cadeautje waar kinderen samen mee kunnen spelen.

  Houd er rekening mee dat je cadeautje niet zwaarder mag zijn dan 150 gram, niet groter mag zijn dan een A4 envelop en niet dikker mag zijn dan 5 cm.

  Stuur je presentje naar:
  Plan Nederland
  Postbus 75000
  1070 AA Amsterdam

  Wij sturen de post door. Vermeld op het cadeautje duidelijk je naam en sponsornummer en de naam en nummer van je sponsorkind.

  Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

 3. Hoe lang is de post naar mijn sponsorkind onderweg?

  Je post legt een lange weg af. Daarom komt een brief of kaart soms pas drie maanden later aan. Het gaat als volgt:

  • De brief of kaart die je aan Plan Nederland stuurt, gaat eerst naar een vrijwilliger om in het Engels, Frans of Spaans te vertalen. Dat kan twee weken of langer duren.
  • Een sociale werkplaats bundelt alle brieven voor dezelfde bestemming, die eens per maand per koerier worden verstuurd. Binnen enkele dagen komen de brieven in het land van bestemming.
  • Daar zorgen douaneformaliteiten vaak voor nieuwe vertraging.
  • De post gaat per vliegtuig of auto verder het land in.
  • Eenmaal aangekomen op het lokale kantoor van Plan worden de brieven uitgepakt, geregistreerd en indien nodig vertaald naar de plaatselijke taal.
  • Daarna gaan lokale vrijwilligers op pad (soms te voet) om de brief bij de kinderen af te leveren. Een groot gedeelte van de gesponsorde kinderen woont zeer afgelegen, waardoor vrijwilligers soms uren of zelfs dagen onderweg zijn.

  Een brief van je sponsorkind legt dezelfde lange weg af voorat jij ‘m ontvangt. Daarom duurt het soms wel zes maanden voordat je antwoord krijgt.

  We werken hard aan het mogelijk maken van contact via e-mail. Natuurlijk laten we je weten wanneer dat mogelijk is.

 4. Kan ik de brieven en berichten in het Nederlands vertaald ontvangen

  Plan Nederland kan rekenen op de vertalerskwaliteiten van een aantal vrijwilligers die brieven en berichten naar het Nederlands te vertalen. Wil je daar gebruik van maken? Laat het ons dan weten via 020 – 549 55 20. Dan krijg je alle post in het Nederlands toegestuurd. Het originele poststuk, vaak door het kind zelf geschreven, sluiten wij meestal bij.

 5. Waarom schrijft het kind dat ik sponsor mij niet zelf?

  Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien is het kind te jong of kan nog niet goed genoeg schrijven. Een familielid of vrijwilliger zal dan namens het kind schrijven.

 6. Waarom krijg ik van mijn sponsorkind niet altijd antwoord op mijn vragen?

  In ontwikkelingslanden zijn kinderen er vaak niet aan gewend om brieven te schrijven. Zeker in landen die van oudsher geen schrift kenden (zoals in veel Afrikaanse samenlevingen) is het neerschrijven van gedachten en ideeën niet ingebed in de cultuur. Bovendien zijn de beleefdheidsregels niet overal hetzelfde. Voor veel kinderen is het dus niet vanzelfsprekend om te reageren op de vragen die je stelt. De vrijwilligers in het dorp helpen de sponsorkinderen hier wel bij, maar ook zij zijn er vaak niet echt aan gewend. Stel dus niet teveel vragen in één brief, en als je geen antwoord krijgt, stel dezelfde vraag dan nog een keer in je volgende brief.

 7. De inhoud van de brief van mijn sponsorkind valt me erg tegen.

  In ontwikkelingslanden zijn kinderen er vaak niet aan gewend om brieven te schrijven. Zeker in landen die van oudsher geen schrift kenden (zoals in veel Afrikaanse samenlevingen) is het neerschrijven van gedachten en ideeën niet ingebed in de cultuur. Bovendien zijn de beleefdheidsregels niet overal hetzelfde. Onze vrijwilligers helpen de kinderen bij het schrijven van brieven; soms wordt het zelfs klassikaal gedaan. De leraar vraagt waarover de kinderen graag willen vertellen en samen schrijven ze een brief op het bord. Deze wordt dan door alle kinderen overgeschreven. Zo krijgt het schrijven van een brief ook een educatieve betekenis, maar het is natuurlijk ook onpersoonlijker.

 8. Worden mijn brieven gecensureerd?

  Je brieven worden niet gecensureerd, maar om kinderen te beschermen, lezen wij wel alle brieven. Mochten wij daarin iets tegenkomen, waarvan wij vinden dat we het beter niet kunnen doorsturen naar het kind, dan nemen we altijd contact op met de betreffende sponsor. Het kan bijvoorbeeld gaan om een iets te blote foto, een te gevoelig onderwerp (bijvoorbeeld over religie of politiek), of adresgegevens die worden uitgewisseld.

 9. Het versturen van een kaart via de kaartenapplicatie werkt niet

  Als je net sponsor bent kan het zo zijn dat uw gegevens nog niet in de applicatie staan. De applicatie wordt wekelijks bijgewerkt. Hetzelfde geldt als je net een nieuw sponsorkind toegewezen hebt gekregen.

  • Als je meerdere kinderen een kaart wilt versturen, moet de internet browser helemaal worden afgesloten, voordat er opnieuw kan worden ingelogd met het sponsorkindnummer van een ander sponsorkind.
  • Misschien klopt het kindnummer niet: Indien jouw sponsorkindnummer een koppelteken bevat, dan tel je het aantal cijfers achter het koppelteken:
   – Bij 6 tekens verwijder je enkel het koppelteken.
   – Bij 5 tekens voeg je direct na het koppelteken één nul toe en vervolgens verwijder je het koppelteken (xxx-12345 wordt xxx012345)
   – Bij 4 tekens voeg je direct na het koppelteken twee nullen toe en vervolgens verwijder je het koppelteken (xxx-1234 wordt xxx001234)
 10. Mijn sponsorkind heeft mij benaderd via facebook/twitter. Wat moet ik doen?

  Het is natuurlijk leuk dat je sponsorkind je benaderd heeft.
  Wij moedigen het contact tussen sponsor en sponsorkind via social media echter niet aan. Er zitten uiteraard aantrekkelijke kanten aan (snel, direct, uitwisselen van foto’s en filmpjes), maar dit medium maakt kinderen ook erg kwetsbaar. Plan maakt zich zorgen over de veiligheid van kinderen en wil hen niet blootstellen aan de risico’s van contact met volwassenen op internet zonder dat dit in een gecontroleerde omgeving plaatsvindt en de ouders of verzorgers er van af weten.
  Aan de andere kant is onze ervaring dat direct contact al snel kan leiden tot vragen om geld, van kinderen of hun ouders. Dan wordt het al snel minder leuk. Als het contact via Plan verloopt kunnen wij dat in goede banen leiden. Je betaalt als sponsor immers al een maandelijkse bijdrage.
  Plan heeft geen autoriteit om direct contact tussen sponsor en sponsorkinderen online te verbieden, maar wij raden aan om de communicatie via Plan te laten verlopen. Dat is beter voor beide partijen.
  We hopen op je begrip.

  Als je sponsorkind ouder dan 18 is (en dus volwassen), en je wilt contact houden dan kan Plan helpen de risico’s in te schatten van het onderhouden van rechtstreeks contact . Dit is zowel veiliger voor jezelf als voor het (ex) sponsorkind. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met afdeling Customer Services op 020-5495520.