Vragen over kindsponsoring

Onder deze buttons vind je specifieke vragen per onderwerp:

Algemeen veelgestelde vragen over Plan Nederland

Vragen over schrijven met je sponsorkind

Financiële vragen over betalingen en belastingen

Vragen over Plan in uw testament

Veelgestelde vragen over kindsponsoring:

 1. Wat is jullie werkwijze?

  Plan werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind in de directe leefomgeving van kinderen aan blijvende verbetering van hun levensomstandigheden en toekomstkansen. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprogramma’s en -projecten op het gebied van onderwijs, bescherming, gezondheidszorg, drinkwater en voeding.

  Plan gelooft in de kracht van kinderen. Plan gelooft ook dat kinderen zelf heel goed weten wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Daarom luistert Plan naar kinderen en betrekt Plan hen bij de projectactiviteiten. Plan leert kinderen daarbij op te komen voor hun rechten en geeft ze een stem. Vaak letterlijk, met een jeugdjournaal of een radioprogramma voor en door kinderen, met een kinderparlement of met videofilms die kinderen maken over hun leven. De stem van kinderen die opkomen voor hun rechten, kan het begin zijn van positieve veranderingen in een samenleving en van oplossingen die goed zijn voor kinderen, niet alleen voor volwassenen.

  Als basisingrediënten van deze werkwijze zet Plan de behoeften van kinderen centraal, luistert naar kinderen, hun familie en gemeenschappen en neemt hen serieus. Deze werkwijze noemt Plan Child Centered Community Development (CCCD). Het is de hoeksteen van alle Plan-activiteiten.

 2. Kan ik een voorkeur uitspreken over het kind dat ik wil sponsoren?

  Dat is mogelijk en wij zullen uiteraard proberen aan die wensen te voldoen. Je kunt bijvoorbeeld een voorkeur uitspreken voor een continent, jongen of meisje of leeftijdscategorie.

 3. Kan ik ook een jongen sponsoren?

  Ja, natuurlijk. Plan zet zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden, meisjes en jongens.

 4. Waarom kun je een kind sponsoren voor meerdere jaren?

  Het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstkansen van kinderen, hun familie en hun gemeenschap vraagt veel tijd en inspanning van alle betrokkenen. Plan hoopt dat je daar zo lang mogelijk bij betrokken blijft. Als het werk van Plan in een bepaald gebied voltooid is, hoor je dat onmiddellijk. Plan vraagt je dan sponsor te worden van een ander kind.

 5. Kun je samen met anderen een kind sponsoren?

  Ja, je kunt een kind sponsoren, als duo of groepje. Dan deel je de kosten en maak je samen het verschil in het leven van een kind.

  Kijk hier hoe het werkt.

 6. Krijgen (ouders van) kinderen het geld van Plan?

  Plan geeft geen geld rechtstreeks aan kinderen of hun familie. Plan investeert de bijdragen van sponsors in gemeenschapsprojecten in de directe leefomgeving van de kinderen, zoals bijvoorbeeld een drinkwaterproject, een project voor beter onderwijs of een project voor een betere gezondheid. Van de verbeteringen die Plan hiermee realiseert, profiteren niet alleen de gesponsorde kinderen, maar ook alle andere kinderen in de gemeenschap.

 7. Hoe lang blijft een kind bij Plan ingeschreven als sponsorkind?

  Zo lang als nodig is, maar niet langer dan het 18e levensjaar. Plan gaat ervan uit dat kinderen dan voldoende basis hebben om op eigen benen te staan en zorgt er zo voor dat steeds nieuwe kinderen als sponsorkind kunnen worden ingeschreven.

  In het jaar dat het sponsorkind 18 wordt, krijg je hiervan bericht. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een sponsorkind verhuist naar en gebied waar Plan niet werkt, of dat Plan vertrekt uit een gebied omdat de beoogde resultaten zijn bereikt. Ook dan schrijft Plan het betreffende kind uit en informeren wij je hierover.

 8. Waarom werd ik bij de uitschrijving van mijn sponsorkind direct voorgesteld aan een ander kind?

  Wij hopen dat je kindsponsor blijft en vragen je bij uitschrijving van een kind daarom of je sponsor wil worden van een ander kind. We doen dit tegelijkertijd, omdat wij als maatschappelijke organisatie zo weinig mogelijk kosten willen maken. Onderzoek wijst uit dat deze werkwijze het meest efficiënt en effectief is. Wil je bij uitschrijving van het kind vooraf telefonisch geïnformeerd worden? Laat ons dit dan even weten.

 9. Waarom gaat het kind dat ik sponsor niet naar school?

  Onderwijs een recht van alle kinderen. Plan zit zich er daarom voor in om zoveel mogelijk kinderen naar de kleuter- en basisschool te laten gaan. Hoewel de resultaten bemoedigend zijn (gemiddeld gaat ruim 80 procent van alle sponsorkinderen naar school), blijven er altijd probleemgevallen bestaan. Zo kan het voorkomen dat een kind wordt thuisgehouden om daar mee te helpen of moet meewerken op het land. Ook plaatselijke negatieve opvattingen over onderwijs kunnen ervoor zorgen dat weinig kinderen naar school mogen. In alle gevallen stelt Plan alles in het werk om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnnen en in elk geval het basisonderwijs doorlopen.

  Plan maakt ouders bewust te maken van het belang van onderwijs, juist ook voor meisjes, en doet er alles aan om barrières te slechten die kinderen ervan weerhouden naar school te gaan. Daarbij kan en wil Plan ouders niet dwingen en helaas dus niet garanderen dat alle kinderen naar school gaan.

  Plan probeert ouders bewust te maken van het belang van scholing, ook voor meisjes. Plan medewerkers betrekken kinderen die niet naar school gaan bij allerlei activiteiten om ze kennis te laten maken met school. Plan kan helaas niet verplichten dat alle kinderen naar school gaan en dit helaas dus ook niet garanderen.

 10. Het kind dat ik sponsor is uitgeschreven, maar ik wil graag contact met de familie blijven houden. Is dit mogelijk?

  Met het oog op de bescherming van zowel kinderen als de sponsor, is dit in principe niet mogelijk. Binnen het kader van door Plan opgestelde internationale regels, raden wij dan ook af om via e-mail of social media contact te onderhouden, ook al is het kind ouder dan 18 jaar. Als je dit toch wenst, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op 020-5495520.

 11. Kan ik het kind dat ik sponsor bezoeken?

  Ja, dat kan! Een bezoek van een sponsor aan het gesponsorde kind en diens familie is voor alle betrokkenen bijna altijd een onvergetelijke ervaring. Plan doet er alles aan om zo’n bezoek voor je voor te bereiden en goed te laten verlopen. Lees hier meer over de mogelijkheden van een bezoek.

  Plan organiseert ook regelmatig een groepsreis voor sponsors naar een van de landen waar Plan werkt. In het reisprogramma is een bezoek aan projecten van Plan opgenomen.