Vragen over Plan in uw testament

Onder deze buttons vind je specifieke vragen per onderwerp:

Algemeen veelgestelde vragen over Plan Nederland

Vragen over kindsponsoring

Vragen over schrijven met je sponsorkind

Financiële vragen over betalingen en belastingen

Heeft u wel eens overwogen om kinderen in ontwikkelingslanden een plaats te geven in uw testament? Dan vindt u hier de belangrijkste informatie.

 1. Nalaten via uw testament?

  Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen dat iemand achterlaat na zijn overlijden, bijvoorbeeld vermogen of een huis. In uw testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt. Een testament wordt altijd door een notaris opgesteld.

 2. Manieren van nalaten?

  Als u een vast bedrag of een specifiek goed nalaat (bijvoorbeeld een huis of een schilderij), dan heet dat een legaat. Als u Plan mede-erfgenaam maakt, eventueel naast familie, vrienden en andere organisaties, dan geeft u Plan recht op een door u vastgelegd deel van uw nalatenschap. U kunt Plan natuurlijk ook benoemen als enige erfgenaam.

 3. Nalaten aan Plan?

  U kunt in uw testament uw persoonlijke voorkeur voor een land of een bepaald thema van Plan vastleggen. Plan zorgt dan, als dat gewenst is, dat uw nabestaanden op de hoogte blijven van het gebruik van uw Plan-nalatenschap. Steunt u een specifiek project, dan zijn de nabestaanden welkom dit te bezoeken.

 4. Belastingvrij nalaten?

  Als u iets nalaat aan particuliere personen dan heft de overheid hierover successierecht (belasting). Plan is een organisatie met een ‘algemeen nut beogend doel’ en daarom vrijgesteld van successierecht. Er wordt dus geen belasting geheven als u iets nalaat aan Plan en het volledige bedrag komt ten goede aan kinderen in ontwikkelingslanden.

 5. Persoonlijk advies?

  Wilt u persoonlijk advies over nalaten aan Plan neem dan contact op met Armand van Stralendorff via telefoonnummer (020) 549 5574 of mail naar armand.van.stralendorff@plannederland.nl.