Plan en De Gedragscode Kindbescherming

Plan International wil kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden betere levensomstandigheden en toekomstkansen geven. Plan zet zich daarom wereldwijd in voor de naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

De bescherming van kinderen en het waarborgen van hun veiligheid en welzijn horen daar natuurlijk bij. Want kinderen hebben recht op bescherming.

Net als andere organisaties hanteert Plan regels, in ons geval de Gedragscode Kindbescherming. Dit om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van misbruik, mishandeling of ongeoorloofd gedrag. Het reglement betreft niet alleen onze werkgebieden in de programmalanden, maar strekt zich ook uit tot de donorlanden, waaronder Nederland. De ‘Gedragscode Kindbescherming’ geldt voor iedereen die met Plan Nederland te maken heeft, inclusief personeel, leveranciers, sponsors, donateurs en de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies.

De ‘Gedragscode Kindbescherming’ zorgt daarnaast ook voor bescherming van volwassenen tegen valse beschuldigingen en misverstanden over gedrag en uitingen ten opzichte van kinderen.

Bij verdenking van kindermisbruik in Plan-projecten

  • Als het veldkantoor of een Plan-medewerker ter plaatse een sponsor/bezoeker van kindermisbruik verdenkt, heeft hij of zij de plicht de bezoekcoördinator van Plan daarover in lichten. Plan zal de klacht of de verdenking vervolgens onderzoeken.
  • Als daartoe gegronde redenen bestaan, rapporteert Plan de aantijgingen bij de bevoegde instanties.
  • Iedereen die kennis of verdenking heeft van een situatie waarin kinderen in gevaar zijn, of die beschreven is in de Child Protection Policy, moet hierover contact opnemen met Plan.

Plan behoudt zich het recht voor om in ernstige gevallen de relatie met sponsors te beëindigen.