Zo werkt kindsponsoring

Als je een kind sponsort, investeert Plan je bijdrage in programma’s in de gemeenschap van je sponsorkind. Zo draag je niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van één kind, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen en hun familie in de gemeenschap. Plan zorgt voor bescherming, gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Kortom: een betere toekomst. Via je sponsorkind blijf je op de hoogte van wat er met je bijdragen gebeurt en kun je zien wat de impact is op het leven van een kind.

Je kunt alleen een kind sponsoren, maar ook met een familie, vriendengroep, sportclub of vriend(in). In dat geval deel je de kosten. Zie voor meer info: sponsor samen een kind.

Een dag uit het leven van een sponsorkind

Dit krijg je terug

 • kindsponsor

  Een welkomstmap, waarmee je via foto’s en achtergrondinformatie kunt kennismaken met je sponsorkind.

 • sponsor een kind

  Een jaarlijkse update over het kind en de bereikte projectresultaten.

 • girls first magazine

  3x per jaar het Girls first magazine en zo’n 8x per jaar de e-mail nieuwsbrief over projecten, acties en resultaten.

 • sponsorkind

  De mogelijkheid om te schrijven met je sponsorkind en zelfs op bezoek te gaan.

“Met je sponsorbijdrage steun je een kind en diens leefomgeving!”

Als kindsponsor ben je betrokken bij het leven van je sponsorkind. Vanaf de eerste kennismaking via het welkomstboek. Met brieven, een eventueel bezoek en de updates die Plan je stuurt, blijf je op de hoogte. Het is een bijzondere ervaring een persoonlijke band op te bouwen, zeker als duidelijk wordt dat je bijdrage een groot verschil maakt in het leven van je sponsorkind.

Meer verhalen

Met jouw sponsorbijdrage geeft Plan kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven, steun, bescherming, gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Kortom: een betere toekomst.

Meer verhalen

Plan wil alle kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en te worden wie ze willen zijn. Plan werkt daarom aan blijvende en concrete verbeteringen in de levensomstandigheden en toekomstkansen van kinderen, net zo lang als nodig is om zelfstandig verder te kunnen.

Meer verhalen
 1. Wat is jullie werkwijze

  Plan werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind in de directe leefomgeving van kinderen aan blijvende verbetering van hun levensomstandigheden en toekomstkansen. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprogramma’s en -projecten op het gebied van onderwijs, bescherming, gezondheidszorg, drinkwater en voeding.

  Plan gelooft in de kracht van kinderen. Plan gelooft ook dat kinderen zelf heel goed weten wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Daarom luistert Plan naar kinderen en betrekt Plan hen bij de projectactiviteiten. Plan leert kinderen daarbij op te komen voor hun rechten en geeft ze een stem. Vaak letterlijk, met een jeugdjournaal of een radioprogramma voor en door kinderen, met een kinderparlement of met videofilms die kinderen maken over hun leven. De stem van kinderen die opkomen voor hun rechten, kan het begin zijn van positieve veranderingen in een samenleving en van oplossingen die goed zijn voor kinderen, niet alleen voor volwassenen.

  Als basisingrediënten van deze werkwijze zet Plan de behoeften van kinderen centraal, luistert naar kinderen, hun familie en gemeenschappen en neemt hen serieus. Deze werkwijze noemt Plan Child Centered Community Development (CCCD). Het is de hoeksteen van alle Plan-activiteiten.

 1. Waarom kun je een kind sponsoren voor meerdere jaren?

  Het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstkansen van kinderen, hun familie en hun gemeenschap vraagt veel tijd en inspanning van alle betrokkenen. Plan hoopt dat je daar zo lang mogelijk bij betrokken blijft. Als het werk van Plan in een bepaald gebied voltooid is, hoor je dat onmiddellijk. Plan vraagt je dan sponsor te worden van een ander kind.

 1. Kun je samen met anderen een kind sponsoren?

  Ja, je kunt een kind sponsoren met meerdere personen, bijvoorbeeld met je familie, met vrienden, collega’s of buren. Neem hiervoor contact op met afdeling Customer services op 020-5495520.

 1. Krijgen (ouders van) kinderen het geld van Plan?

  Plan geeft geen geld rechtstreeks aan kinderen of hun familie. Plan investeert de bijdragen van sponsors in gemeenschapsprojecten in de directe leefomgeving van de kinderen, zoals bijvoorbeeld een drinkwaterproject, een project voor beter onderwijs of een project voor een betere gezondheid. Van de verbeteringen die Plan hiermee realiseert, profiteren niet alleen de gesponsorde kinderen, maar ook alle andere kinderen in de gemeenschap.

 1. Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

  Giften zijn inderdaad fiscaal aftrekbaar. In veel gevallen is het laten opstellen van een schenkingsovereenkomst de meest gunstige manier, want de fiscus hanteert in dat geval geen ‘drempel’ waardoor het gehele opgevoerde bedrag aftrekbaar is. Zo kun je twee kinderen sponsoren voor (bijna) dezelfde sponsorbijdrage! Wij verzorgen de schenkingsovereenkomst geheel kosteloos.

Steun het werk van Plan. Geef kinderen de kansen
die ze verdienen.

Sponsor een kind

Sponsor een kind

Voor 25 euro per maand

Geslacht
Leeftijd

Talentvolle jongeren uit arme gezinnen ook na hun 18e jaar een kans geven om te studeren? Steun dan het Plan Scholarship project.