Garcia: “Ondanks haar handicap kan Luisa ongehinderd leren”

Kinderen met een handicap krijgen, vooral in arme landen, minder onderwijskansen dan kinderen zonder handicap.

Plan zorgt ervoor dat voor álle kinderen, ook die met een handicap, een volwaardige rol spelen in hun familie, op school en in de gemeenschap. In de gemeente Villa El Carmen leren gehandicapte kinderen op school rekenen.

De zesjarige Luisa zit op een stoel vlakbij het schoolbord en concentreert zich op haar werk. Ze zit in de eerste groep en vindt het leuk op school. Maar dat zij naar school gaat is in Nicaragua niet vanzelfsprekend.

Luisa heeft de genetische aandoening osteogenesis imperfecta (OI). Dit betekent dat haar botten heel gemakkelijk breken. Naast fracturen hebben mensen met OI vaak andere problemen, zoals slechthorendheid, scoliose en groeiproblemen. Bij haar geboorte zeiden artsen dat Luisa niet lang te leven had.

Luisa’s moeder had moeite om haar dochters ziekte te accepteren. “In het begin zorgde mijn moeder voor haar. Maar na een halfjaar was ik erg van haar gaan houden. Omdat haar botten fragiel zijn, ga ik heel voorzichtig met haar om. Als ik haar vasthoudt, kijk ik erg uit.

Luisa kwam herhaaldelijk met gebroken botten in het ziekenhuis terecht. Zij kan niet alles doen wat andere kinderen doen, zoals rennen of spelen. Ze hoeft maar even te vallen, of ze heeft iets gebroken. Thuis speelt ze vaak in een box, die haar vader heeft gemaakt, en waar ze veilig is.

Nieuwe lesmethoden

Plan werkt samen met het Nicaraguaanse ministerie van Onderwijs aan campagnes voor inclusief onderwijs. Daarbij volgen leerkrachten trainingen in lesmethoden voor inclusief onderwijs. Zo leren zij kinderen met een beperking bij de les te betrekken.

Luisa’s leerkracht, Juf Garcia, voelde zich in het begin erg onzeker. “Ik wist niet hoe ik met Luisa moest omgaan. Ik had haar zien spelen op de kleuterschool, maar wist niet of ze kon praten.” Door de training kreeg ze meer zelfvertrouwen. “Ik vind het leuk om met een gehandicapt kind te werken. Luisa is slim en dynamisch. Ze vraagt honderduit. Ze heeft me veranderd, want ze wil dingen doen en ze wil ze góed doen.”

Deel van de groep

Plan zorgde er ook voor dat Luisa’s klasgenoten haar in de groep opnamen. Iris, van het ministerie van Onderwijs, zegt: “De andere kinderen zien Luisa niet als een gehandicapt kind. Ze respecteren haar en houden rekening met haar behoeften.” Ze is blij hoe Luisa zich ontwikkelt. “Luisa kan ongehinderd leren, omdat er verschillende lesmethoden voor inclusief onderwijs worden toegepast.”

Gabriela steunt haar dochter door de ochtenden op school met haar door te brengen, om fracturen te voorkomen.

Luisa heeft plannen voor de toekomst: zij wil dokter worden. “Ik wil kinderen helpen door ze te leren inenten,” zegt ze. “Het project hielp niet alleen Luisa op weg naar een betere toekomst. Tot dusver gaan meer dan honderd kinderen met een handicap naar school in Villa El Carmen.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind