Zeneb: “Onze schoolomgeving is verbeterd”

In Noord Kordofan, in het hart van Sudan, kan de helft van de mensen van boven de vijftien jaar niet lezen en schrijven. Plan wil dat de kinderen die nu in Noord Kordofan opgroeien een betere toekomst tegemoet gaan. De helft van de families in het gebied leeft echter in armoede, waardoor kinderen – en vooral meisjes – weinig onderwijskansen krijgen.

Samen met schoolbesturen, leerkrachten, ouders, kinderen en lokale onderwijsinstanties werkt Plan aan de verbetering van 32 scholen, waarvan vijf in Noord Kordofan. Meer dan 7.500 kinderen profiteren hiervan.

Op één school, waar Plan sinds 2010 werkt, nam het schoolcomité deel aan een training in projectbeheer, planning, probleemanalyse en kinderrechten. De groep praat wekelijks met kinderen, ouders en leerkrachten over de problemen die op school spelen. Samen zoeken ze naar oplossingen. Het comité werkt ook samen met de lokale overheid en was erg succesvol in het loskrijgen van geld voor de school.

Zeneb (40), lid van het comité, is terecht trots op wat er is bereikt. “Onze schoolomgeving is verbeterd.” Hawa, medewerker van Plan, bevestigt dit. “Dankzij de inspanningen van het comité is de school een stuk aantrekkelijker geworden voor de kinderen en hun families.”

In Sudan is een groot gebrek aan leerkrachten. Na overleg met het comité besloot de gemeenschap bij te dragen aan het salaris voor ‘vrijwillige’ leerkrachten. Dit als stimulans om te blijven lesgeven, zodat kinderen zonder onderbreking onderwijs krijgen.

Daarnaast werden er zes klaslokalen gerenoveerd en voorzien van meubilair en leermiddelen. Het comité hielp ook met de bouw van twee dagcentra, die inmiddels dagelijks worden bezocht door negentig peuters en kleuters. Op deze scholen en dagcentra werden watercontainers geplaatst, zodat de kinderen beschikken over schoon drinkwater. Dit alles draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Het comité maakt mensen bewust van het negatieve effect van schadelijke traditionele praktijken, zoals kindhuwelijken, op het onderwijs voor meisjes. Ook voert het comité campagne voor gratis onderwijs. Hierdoor kan worden voorkómen dat kinderen voortijdig van school gaan, omdat hun ouders de schoolkosten niet kunnen betalen.

Het verschil maken

“Onze inspanningen werpen vruchten af,” zegt Zeneb. “De afgelopen drie jaar ging er geen enkel kind te vroeg van school en zijn er geen kindhuwelijken gesloten.”

Zeneb is trots op alles wat ze hebben geleerd, en hoe ze hun kennis in praktijk hebben gebracht. “Het belangrijkste dat we hebben geleerd is om problemen te analyseren en naar creatieve oplossingen te zoeken.”

Dat dit lukt bleek vorig jaar. Toen zes klaslokalen en twee lerarenkamers door zware regenval beschadigd raakten, zorgde het comité ervoor dat kinderen snel weer onderwijs kregen. Hawa zegt: “Het comité speelde een grote rol. Ze mobiliseerden bewoners en binnen 48 uur hadden ze een tijdelijke school en een lerarenruimte opgetrokken! De school werd ook voorzien van boeken en leermiddelen. Binnen 48 uur kregen de kinderen weer les.”

Dit voorbeeld toont aan wat mensen kunnen bereiken door samen te werken aan een betere toekomst van hun kinderen. Het comité beschikt nu over de vaardigheden en het zelfvertrouwen om andere problemen in hun gemeenschap aan te pakken.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind