Claudia: “Op school is het weer veilig”

Veel Colombiaanse kinderen krijgen thuis en op school te maken met geweld. Uit een onderzoek op 84 scholen blijkt dat acht van de tien leerlingen ooit slachtoffer werd van agressie en geweld. Bijna eenderde van de jongens en eenvijfde van de meisjes was betrokken bij een gevecht op school.

Om het almaar groeiende geweld een halt toe te roepen, ging Plan op 28 scholen van start met het project ‘Pad van de Liefde’. Eén van de leerlingen zegt: “Als er liefde is, is er vrede, respect, begrip en solidariteit. Liefde is fundamenteel voor ieder mens: iedereen moet het hebben.”

Plan helpt leerlingen, leerkrachten en ouders een betere onderlinge verstandhouding te krijgen en een vredelievende cultuur te creëren. We begeleiden ze bij het zoeken naar constructieve en creatieve manieren om conflicten op te lossen. Daarbij stellen we plannen op over hoe anderen te respecteren en in vrede samen te leven.

Meer zelfvertrouwen

Beatriz (16) uit San José is een goed voorbeeld van hoe het project jongeren omvormt tot leiders. Zij was vroeger verlegen, nu is ze een leider op school en organiseert ze spelletjes tijdens de pauze. Ze vindt het leuk dat de school door haar inspanningen een fijnere plek wordt.

Ze zegt dat het project de agressie op school heeft teruggedrongen. Leerkrachten leerden ook op een kindvriendelijke manier lesgeven. “Ik vind het erg leuk om te zien hoe blij de deelnemers aan het project zijn. Als ik ze zie lachen, word ik ook blij: het project is zo goed voor alle betrokkenen.”

Op een school in Jamundi volgden vijftien leerlingen en hun leerkracht een training tot bemiddelaar. Groepsleider Claudia (15) is trots: “We leren elke dag nieuwe dingen en we verbeteren de relatie tussen leerlingen en leerkrachten. Het is het beste dat onze school kon overkomen. We kunnen ons nu vrijelijk uiten.”

“Vorig jaar voerden we met de hele school actie tegen geweld. We maakten posters en leerden leerlingen en leerkrachten over de schadelijke gevolgen van geweld. Aan het eind van de dag ondertekenden we met vingerafdrukken een vredespact.”

Tegen discriminatie

Op een school in Tumaco leidt Isabel (15) het project, samen met elf andere meiden. Ze werken met 130 leerlingen en voeren campagne tegen geweld. Daarbij organiseren ze activiteiten die uitnodigen om op een vredelievende manier met elkaar om te gaan. Zij maken leerlingen zich ervan bewust dat geweld tegen en discriminatie van vrouwen – beide algemeen geaccepteerd in Colombia – niet door de beugel kunnen.

Voor Isabel heeft het project een persoonlijk tintje. “Ik leerde mijn zusje meer waarderen. Zij is gehandicapt en vroeger schaamde ik me bij mijn vrienden voor haar. Nu weet ik dat ze gewoon een meisje is, net als ik, maar dan anders, en dat ze mijn steun nodig heeft.”

Het project begon in 2009. Het afgelopen jaar volgden 150 meisjes en 25 jongens op 28 scholen een training in het voorkómen van geweld. Ook zijn er op alle deelnemende scholen teams die als bemiddelaar optreden. Circa 250 leerkrachten en 300 ouders leerden beter met hun kinderen te communiceren. Tot dusver stelden 24 scholen een actieplan op om geweldsvrij te worden.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind