Sophia: “Het theater is mijn tweede familie”

In de armste gebieden van Brazilië hebben jongeren maar weinig kennis over seksuele gezondheid. Het aantal tienerzwangerschappen is hoog, en veel jongeren beschermen zichzelf niet tegen seksueel overdraagbare ziekten.

Maar weinig gezondheidscentra spelen in op jongeren. Tieners krijgen, ook thuis, nauwelijks voorlichting over seksuele gezondheid. Hierdoor wordt het voor hen moeilijk om positieve keuzes te maken.

Gezond blijven

Voor Sophia (15) was alles wat met het onderwerp seksualiteit te maken had taboe. Op verlegen toon zegt ze: “De relatie met mijn ouders was moeilijk, omdat ik me niet durfde te uiten.”

Plan ging van start met een project om seksualiteit en veilig vrijen onder tieners en jongeren bespreekbaar te maken. Jongeren volgen workshops en leren over geboorteplanning en hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen geslachtsziekten.

In het noordoosten van Brazilië trainde Plan 48 leerlingen van vier scholen in de kunst van het poppenspel. Zo konden de tieners de kennis die zij tijdens de workshop hadden opgedaan, op een speelse manier overdragen aan hun leeftijdsgenoten.

Met hulp van een theatermaker leerden de jongeren om poppen te maken en er voorstellingen mee te geven op scholen en in gezondheidscentra en gemeenschappen. De vaak zware onderwerpen kunnen zo op een luchtige en amusante manier worden aangekaart. Door poppen te gebruiken wordt het taboe op seksualiteit doorbroken. Jongeren krijgen informatie die normaal onbesproken blijft.

Sophia was een van de jongeren die aan het project deelnam. In eerste instantie deed ze alleen mee om poppen te leren maken, en hield ze zich op de achtergrond.

Zelfvertrouwen krijgen

Gaandeweg realiseerde Sophia zich dat er meer te leren viel dan alleen poppen maken. Ze zag in, dat de poppenvoorstellingen jongeren leerden zichzelf en anderen te respecteren en zich verantwoordelijk te gedragen.

Doordat zij invloed op haar leeftijdsgenoten had, kreeg Sophia meer zelfvertrouwen. Ze begreep dat ze haar leven in eigen hand kon nemen. Ze deed erg haar best op school en deelde haar ideeën en meningen met anderen.

Een jaar later is Sophia niet langer het timide meisje dat zich voor het project aanmeldde. Ze is de beste van haar klas en is uitgenodigd om een programma op de lokale radio te presenteren. Ook richtte zij, samen met haar vrienden, een toneelclub op. Nu speelt ze voor haar klasgenoten.

Het poppenproject is een groot succes. Meer dan 6.000 jongeren kregen al op deze manier voorlichting over geboorteplanning en het voorkómen van ziektes als HIV/aids.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind