Marcial: “Ik leer veel in de bijlesklas”

Veel kinderen in onze projectgebieden hebben moeite met leren: één op de vijf kinderen op de lagere school blijven zitten, en één op de tien stopt helemaal met school.

Om dit probleem aan te pakken zette Plan bijlesklassen op. Rond de 25 tot 30 kinderen die dreigen te blijven zitten krijgen zo groepsgewijs bijles. De lessen worden door vrijwilligers op scholen en in dorpscentra gegeven. De vrijwilligers zitten zelf op de middelbare school of universiteit en volgen eerst een training in het geven van taal- en rekenles.

Zelfvertrouwen kweken

Doordat kinderen beter leren lezen, schrijven en rekenen, groeit hun zelfvertrouwen. De bijlesruimtes, op school of daarbuiten, zijn altijd gekoppeld aan een school. Zo kunnen de reguliere leerkrachten er goed op inspelen en kinderen stimuleren om te leren.
Door de 28 bijlesklassen die dit jaar zijn opgezet, gingen 514 van de 610 kinderen over naar de volgende klas. Eén van hen is de twaalfjarige Leta uit San Juan. “Ik heb veel van mijn bijlesleraar geleerd. Ik kon niet goed rekenen en had moeite met schrijven. Nu kan ik sommen maken en schrijf ik beter. Omdat ik mijn bijlesleraar dagelijks zie, leer ik elke dag bij.”

Ouders zijn blij om te zien dat hun kinderen het leuk vinden om te leren. Een moeder, Oria, zegt: “Mijn dochter kon niet goed lezen en schrijven. Nu kan ze heel goed lezen en is ze heel gemotiveerd. Ik ben erg blij met de bijlesklas en de leerkracht.”

Recept voor succes

Meer dan driekwart van de kinderen met leerproblemen wordt jaarlijks met de bijlessen geholpen om over te gaan. De kinderen krijgen individuele aandacht en problemen worden eerder opgemerkt.

Ook de houding van de kinderen is belangrijk: moderne en speelsgewijze lesmethodes zorgen ervoor dat kinderen het leuk vinden om te leren. Een moeder zegt: “Ik hoef haar niet te dwingen om naar bijles te gaan, ze heeft er altijd zin in.”

Ana, één van de docenten, zegt dat haar werk veel voldoening geeft. “Je hebt contact met de kinderen en voelt dat je kunt bijdragen en resultaten kunt boeken. De kinderen hebben begeleiding en aandacht nodig. En met een beetje geduld kom je een heel eind.”

Samenwerking

Het initiatief voor de bijlesruimtes kwam vanuit de ouders, en het is belangrijk dat iedereen meewerkt. De gemeenschap wordt vanaf het begin overal bij betrokken. Ouders zoeken zelf naar geschikte leerkrachten en leermiddelen en beheren het geld. Plan werkt ook samen met de lokale autoriteiten, zodat iedereen die bij het onderwijs is betrokken de krachten kan bundelen.

In Barahona functioneren nu drie bijlesruimtes, die eerder werden opgezet, zonder begeleiding van Plan. Zij worden beheerd door de gemeenschap, met steun van de lokale overheid.

Marcial van tien is een goed voorbeeld van het succes van het project. “De bijlesklas is erg belangrijk voor me. Als ik ermee was gestopt zou ik zijn blijven zitten. Het leukste vind ik dat ik er mijn vrienden en leerkracht zie.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind