Tamba: “De leerlingenraad is heel belangrijk”

Op het platteland hebben meisjes in de leeftijd van 17 tot 22 jaar, gemiddeld minder dan een jaar onderwijs gehad. Slechts 64 procent van de kinderen gaat naar de lagere school.

In de regio Bafatá gaan meer dan 22.000 kinderen niet naar school. Deze kinderen kunnen zich niet goed ontplooien en krijgen daardoor op latere leeftijd maar weinig (arbeids)kansen. Meer dan de helft van de vrouwen in Guinee-Bissau kan niet lezen en schrijven.

Door kinderen te betrekken bij het reilen en zeilen van hun school stijgt het schoolbezoek aanzienlijk. Maar in Guinee-Bissau is dat niet gemakkelijk gedaan. Traditioneel gezien mogen kinderen niet hun mening geven en krijgen zij geen stem in de ontwikkeling van hun gemeenschap.

In 40 gemeenschappen in de regio’s Bafatá en Gabu hielp Plan de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, door kinderen deel te laten nemen in het bestuur van hun school. In een school vlakbij de stad Bafatá steunde Plan een groep van vijftien meisjes en vijftien jongens die een leerlingenraad vormden. Zij werken samen met de leerkrachten en schoolhoofden aan het verbeteren van hun school.

Meebeslissen

De zeventienjarige Tamba leidt de leerlingenraad. Hij is blij met de resultaten die de groep, sinds hun oprichting eind 2012, heeft geboekt. “We werken samen met het schoolmanagementteam, zodat we goed onderwijs krijgen. De kinderen in onze gemeenschap zijn trots en erg gemotiveerd om te helpen met het bestuur van de school.” Ook de leerkrachten zijn enthousiast. Eén van hen, meneer Sawo, zegt: “De leerlingenraad speelt een belangrijke rol op deze school.”

Het project heeft leerkrachten en ouders doen inzien dat kinderen hun schoolhoofden daadwerkelijk kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Meneer Sawo zegt: “We beseffen nu dat kinderen scholen helpen hun (financiële) middelen verstandig te beheren.”

Het verschil maken

Tamba legt uit welke activiteiten de groep voor hun school organiseert. “We hebben een schooltuin aangelegd, waar we groenten kweken en verkopen, als extra inkomstenbron voor de school.” Meneer Samura, hoofd van het schoolbestuur, is onder de indruk van wat de groep bereikt. “Hun rol blijft niet beperkt tot school. Samen met de kinderclubs in de gemeenschappen voeren zij campagne tégen zaken als kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis en vóór onderwijs van meisjes, water en sanitair.”

Doordat leerlingen met leerkrachten samenwerken, kan de school beter omgaan met tegenslagen. Meneer Samura geeft een voorbeeld: “Ondanks de lerarenstaking dit jaar, lukte het de school om zonder onderbreking les te geven. Dit komt door de nauwe samenwerking tussen het schoolbestuur en de leerlingenraad. Ik vind het goed wat Plan doet op het gebied van onderwijs. We zullen met Plan blijven werken om onze kinderen te helpen.”

Dit is slechts één van de veertien leerlingenraden, samengesteld uit 420 kinderen, die dit jaar werden opgericht. Ze werken allemaal hard om hun school te verbeteren. Plan trainde ook 145 leerkrachten, bouwde 33 klaslokalen en schafte voor meer dan 6.600 leerlingen schoolbenodigdheden aan.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind