Carlos: “Ik voel me zekerder”

In 2012 was 91% van het seksueel misbruik, dat werd gerapporteerd, gericht tegen vrouwen en meisjes. Van de slachtoffers was 85% jonger dan twintig jaar.

“Ik wou dat meer meisjes en jongens wisten hoe ze zichzelf konden beschermen,” – Carlos (12).

Seksueel geweld komt op grote schaal voor in Honduras, en slachtoffers zijn vaak voor het leven getekend. Plan beschermt kinderen tegen seksueel geweld en zorgt ervoor dat slachtoffers goed worden geholpen.
De gemeenschappen spelen daarbij een grote rol. Sinds juli 2012 hielp Plan in 117 gemeenschappen in het westen van Honduras beschermingssystemen opzetten. Dit moet voorkomen dat kinderen seksueel worden misbruikt. De slagzin van het project is: ‘Seksueel misbruik is te voorkomen en nooit te rechtvaardigen’.

De sleutel tot het succes van het project is de betrokkenheid van meisjes en jongens, leerkrachten, lokale ambtenaren en gezondheidswerkers.

Kinderen helpen zichzelf te beschermen

De dertienjarige Luisa is een van de deelnemers van de 1.784 meisjes en 1.579 jongens die aan het project deelnamen, “Ik wist al wel iets, door wat mijn ouders me hadden geleerd. Maar door de manier waarop Plan het heeft uitgelegd snap ik beter hoe ik mezelf kan beschermen tegen geweld en misbruik. Nu weet ik wat ik ertegen kan doen – het aan iemand vertellen die ik kan vertrouwen – en waar ik het kan rapporteren. Mijn vrienden en ik bespreken ook hoe we ons kunnen beschermen.”

Carlos (12) voelt zich ook zekerder. “Ik heb geleerd wat ik moet doen als iemand me probeert te misbruiken of mishandelen. Van wat ik heb gehoord, zijn het meestal meisjes in dorpen die worden misbruikt, vaak door hun vaders. Het is belangrijk dat wij en onze ouders en de autoriteiten weten wat we moeten doen.” Carlos’ vader voegt toe: “Plan doet iets wat we thuis niet kunnen doen: onze kinderen trainen.”

Families erbij betrekken

Carlos’ vader is een van de vele ouders die aan het project deelnamen. Plan leerde ze tekenen van misbruik herkennen en kinderen die misbruikt zijn te ondersteunen. Meer dan tweehonderd moeders en 48 vaders en nog eens 195 jongeren geven nu voorlichting in hun dorpen. Een moeder zegt: “Ik heb mijn dochter zien veranderen. Ze weet hoe ze zichzelf moet beschermen en waar ze naartoe moet als er iets met haar gebeurt.”

Het is ook belangrijk dat gemeenschappen zich samen verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van hun kinderen. Plan heeft 250 leerkrachten van lagere scholen getraind om gevallen van misbruik te herkennen en er adequaat op te reageren. Een leerkracht zei dat niemand er ooit aan had gedacht om kinderen weerbaar te maken. Ze voegde toe: “Je kan zien hoeveel kennis de groep nu heeft. Ze hebben die kennis ook weer aan hun vrienden doorgegeven. De leerkrachten bespreken het onderwerp ook in de klas en we organiseren voorlichtingsavonden voor ouders.”

Plan trainde vrijwilligers, zodat zij in hun gemeenschap kunnen fungeren als observator en adviseur. Ook hebben zij de taak om mensen bewuster te maken. Er zijn vijftien comités, één in elke gemeente. Deze hebben 151 vrouwelijke en 150 mannelijke leden, allen getraind door Plan.

De vrijwilligers zijn trots op hun belangrijke rol. Alejandra zegt: “Ik vind het erg als er misbruik wordt gemeld en niemand doet er iets tegen. Maar nu praten we met de kinderen over wat we tijdens de training hebben geleerd. We voorkómen seksueel misbruik in onze gemeente.”

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind