Cebile: “Ik kan beter omgaan met vooroordelen”

Voor een groot deel van de Zimbabwaanse jongeren maakt HIV/aids deel uit van het dagelijks leven. Meer dan één miljoen kinderen in Zimbabwe zijn door aids wees geworden. Bovendien zijn ongeveer 200.000 kinderen nu zelf geïnfecteerd met HIV.

In Zimbabwe worden mensen die geïnfecteerd zijn met HIV/aids gestigmatiseerd. Veel kinderen zijn zich daardoor niet eens bewust dat ze het virus hebben. Ouders en verzorgers verzinnen vaak een andere reden waarom kinderen medicijnen moeten slikken.

Steungroepen

Plan verbetert de kwaliteit van het leven van kinderen, families en gemeenschappen die met HIV leven. In de districten Mutasa en Mutare hielp Plan met het opzetten van steungroepen. Ongeveer 5.000 weeskinderen en 1.200 mensen met HIV/aids worden hiermee geholpen.

De kinderen volgen vaardigheidstrainingen en krijgen alle benodigde gezondheidszorg. Weeskinderen en andere kwetsbare kinderen worden op allerlei vlakken beschermd. Ook helpen de steungroepen met het doorbreken van de taboes rondom HIV.

Kinderen worden door de steungroepen uit hun isolement gehaald. Ze ontmoeten en praten met kinderen in dezelfde situatie, en realiseren zich dat ze niet de enigen zijn. Cebile, een groepslid, zegt: “Door deel te zijn van een steungroep kan ik beter omgaan met de stigma’s tegen mensen met HIV.”

De kracht van herinneringen

Plan geeft de kinderen psychische steun door ze te helpen met het samenstellen van een herinneringenboek. Hierin staan verhalen over moeders, vaders, grootouders en andere familieleden. De boeken versterken de familiebanden en bewaren familie-anekdotes voor het nageslacht.

Plan spoort ouders en verzorgers aan om de kinderen eerlijk te vertellen dat zij seropositief zijn. De groepen bieden hiervoor een ondersteunende omgeving. Negentig procent van de kinderen die lid zijn van steungroepen in Honde Valley en Mutare, kregen het nieuws via een nauwkeurig begeleid proces in de groep te horen.

In een herinneringenboek kunnen kinderen lezen hoe het met hun ouders gaat. Maar de boeken helpen ook ouders en verzorgers aan informatie. Ze zijn vooral waardevol voor kinderen die door HIV/aids het contact met hun familie dreigen te verliezen.

Nieuwe hoop

Kinderen die lid zijn van een steungroep begrijpen dat hun leven niet ophoudt omdat ze seropositief zijn. Ze kunnen een waardevol leven leiden met goede vooruitzichten. Meisjes en jongens worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, zij kweken zelfvertrouwen en kijken vol optimisme naar hun leven. Cebile zegt: “Ik weet nu dat ik een betekenisvol leven kan leiden.”

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind