Samuel en Joseph: “Geen angst meer voor geweld”

Circa 94 procent van de volwassenen vindt dat lijfstraffen en verbaal geweld geoorloofd zijn om kinderen discipline bij te brengen.

Samuel en Joseph begrepen niet waarom ze zo hard werden geslagen. Ze wisten alleen dat ze moesten maken dat ze wegkwamen, voordat hun verzorger ze nog harder ging slaan.

Samuel (13) en Joseph (14) werden aan de rand van hun dorp gevonden, angstig en verward. De dorpsbewoners wisten wat ze te doen stond. Ze brachten de jongens naar het Kinderbeschermingscomité. Daar zag men al gauw dat een van hen – Samuel – er zo slecht aan toe was dat hij naar het plaatselijke gezondheidscentrum moest. Hun verzorger was Joseph’s oudere zus, tevens Samuels stiefmoeder.

Kindermisbruik komt helaas veel voor in de arme regio’s van Ghana. Geweld tegen kinderen is deel van het dagelijks leven op het platteland. Veel volwassenen passen lijfstraffen toe om hun kinderen te leren zich te gedragen. Instanties die gevallen van kindermisbruik rapporteren zijn onderbezet, waardoor het geweld onverminderd doorgaat en zelfs de norm is geworden.

Door het geweld hangt er op school en thuis een sfeer waarin kinderen zich onveilig en minderwaardig voelen, waardoor zij zich niet goed kunnen ontwikkelen.

Beschermende omgeving

Als kinderen en jongeren Plan over hun leven vertellen, zeggen ze dat ze willen opgroeien in een veilige omgeving, zonder angst voor geweld of misbruik. Plan werkt samen met de (lokale) overheid aan het terugdringen en voorkomen van kindermisbruik. Bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om misbruik te rapporteren en door hulpdiensten voor kinderen op te zetten. Ook maakt Plan mensen bewust van de schadelijke gevolgen van geweld tegen kinderen.

Zo werden in tien dorpen comités opgezet die kinderen beschermen tegen misbruik. Ook volgden instanties tegen kindermisbruik, de Ghanese politie en het ministerie van Welzijn een training in het herkennen van en optreden tegen kindermisbruik.

De comités hebben nu al een positief effect op de veiligheid van kinderen in hun gemeenschap. Mensen beseffen meer wat er onder kinderen speelt, en weten gevallen van misbruik te herkennen en te rapporteren. Zij staan hierbij in nauw contact met de verantwoordelijke instanties.

Oplossing

Het was één van deze comités die Samuel en Joseph hielpen nadat zij op straat werden gevonden. De leden gaven hun zaak aan bij de politie, die hun voogd arresteerde wegens kindermisbruik.

Uiteindelijk kwam het tot een schikking. De voogd van Samuel en Joseph ondertekende een overeenkomst waarin zij beloofde geen geweld meer tegen de jongens te gebruiken. Het comité zorgde er ook voor dat Samuel een andere voogd in het dorp kreeg toegewezen.

Zo kwam er aan een pijnlijke periode in het leven van de jongens een einde. Dankzij het werk van het Kinderbeschermingscomité, kijken ze nu zonder angst naar de toekomst.

Het is dankzij uw steun dat Plan dit soort projecten kan uitvoeren en kinderen de kans kan geven op een beter leven.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind