Nathaniel: “Geen lesboek, potlood of pen”

In Liberia gaat slechts een op de drie kinderen naar de lagere school. Slechts een op de zeven kinderen stroomt door naar de middelbare school.

Hoewel lager onderwijs in Liberia gratis is, gaan veel kinderen niet naar school, omdat er geen school is, of omdat hun ouders geen geld hebben voor schoolspullen.

Nathaniel, uit de provincie Bomi in het noordwesten van Liberia, was een van die kinderen. “Mijn moeder had geen geld om voor al haar kinderen schoolspullen te kopen. Met houtskool maken verdient ze net genoeg om mijn drie zussen, mijn twee broers en mij te voeden.”

Nathaniel was niet het enige kind met weinig onderwijskansen. Totdat Plan een nieuwe school hielp bouwen en kinderen de schoolbenodigdheden gaf om naar school te kunnen.

Positieve veranderingen

De gemeenschappen werken nu samen om het leven van hun kinderen te verbeteren. In Nathaniels gemeenschap hielp Plan met het opzetten van een comité dat het scholenbouwproject begeleidde.

Toen de nieuwe school klaar was, waren er nog veel kinderen zonder schoolspullen, omdat hun ouders die niet konden betalen.

Plan wil dat álle kinderen onderwijs krijgen, ongeacht hun geslacht of het inkomen van hun ouders. Samen met het comité verstrekte Plan aan alle kinderen in het gebied schoolbenodigdheden, zoals lees- en schoolboeken, leitjes, potloden en kleurboeken. Voor veel ouders viel daarmee een last van hun schouders.

Een kans om te leren

Nathaniel is blij met wat er is bereikt. “Onze oude school was slecht, maar nu hebben we een mooi nieuw schoolgebouw. Ik ben blij dat Plan ons hielp met lesboeken en potloden. Zo kan ik verder komen op school. Ik ga heel erg mijn best doen!”

Nathaniel vind het fijn dat hij naar school kan, maar hij beseft dat, vóór het project, niet iedereen die kans kreeg. “Ik vind het jammer dat mijn oudere zus niet naar school kon, omdat mijn moeder daar geen geld voor had.”

Dit besef maakt dat kinderen als Nathaniel hun schoolopleiding nog meer waarderen. Hij zegt: “Ik zal geen dag op school missen. Ik weet nu ook welke rechten ik heb, omdat ik een training op school volg.”

Het project zorgde voor een onderwijsprikkel in Nathaniels gemeenschap. Veel meer kinderen gaan nu naar school. De kinderen vinden het leuk om naar hun nieuwe school te gaan en ouders hopen dat hun kinderen een betere toekomst krijgen.

Nathaniels gemeenschap is niet de enige die van onderwijsprojecten profiteert. Het afgelopen jaar hielp Plan met de bouw van twintig scholen, waardoor 3.000 kinderen onderwijs krijgen. Ook werd er training gegeven aan 456 leerkrachten in moderne, kindvriendelijke lesmethoden.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind