Akara: “Allemaal eigenaar van een nieuwe waterput”

Akara vond het niet leuk om water te halen bij de oude bron net buiten haar dorp. De bron lag ver verscholen en was vervuild. Geen fijne plek voor een meisje alleen. Akara was bang dat ze er een keer zou worden aangerand, net als andere meisjes was overkomen.

Veel ouders waren ook bezorgd, en niet alleen door de aanrandingen. Ze waren bang dat hun kinderen in het open gat zouden vallen. Ook maakten ze zich zorgen over de ziektes die hun kinderen van het water konden krijgen.

Meer dan veertig procent van de dorpsbewoners zijn gedwongen vervuild water te gebruiken om in te koken, zich mee te wassen en om te drinken. De gevolgen voor de kinderen zijn vreselijk. Velen komen te overlijden aan eenvoudig te voorkomen aandoeningen als diarree.

Iedereen helpt mee

In Akara’s dorp behoort vervuild water tot het verleden. De gemeenschap leerde goed om te gaan met het water en de hygiëne thuis en in het dorp te bewaken. De bewoners vormden speciale comités die ervoor zorgen dat de put goed blijft werken.

Het waren ook de bewoners zelf, die met het plan kwamen voor een nieuwe put in hun dorp. Plan accepteerde het projectvoorstel, onder voorwaarde dat de bewoners meehielpen met de aanleg. Die waren maar wat blij om daarmee in te stemmen. Tijdens de uitvoering van het project droegen zij het basismateriaal aan en hielpen ze met de bouw.

Na een grote bundeling van krachten was de nieuwe waterput klaar. De 74 families in het dorp hebben nu dagelijks vers en schoon water. Een deel van de bewoners volgde een training in het onderhoud van de put.

Gedrag veranderen

Net als de andere bewoners, is Akara trots op de waterput en op het resultaat van het werk dat ze hebben verzet. De families merken nu al de effecten van het schone water. Dorpsoudsten melden dat er bijna geen kinderen meer zijn met diarree. Aangespoord door dit succes, volgen bewoners trainingen van Plan over hygiëne. Dit heeft voor een gedragsverandering gezorgd; mensen wassen hun handen bijvoorbeeld vaker.

De waterput en betere hygiëne zorgen ervoor dat Akara en haar vrienden een gezonde toekomst tegemoet gaan. Families hebben met de nieuwe voorziening de komende jaren een hele zorg minder.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind