Mariam: “Geen toekomst zonder geboortebewijs”

“Het is min of meer letterlijk een kwestie van leven en dood. Het ongeregistreerde kind is een non-entiteit. Het ongeregistreerde kind bestaat niet,” Aartsbisschop Desmond Tutu, the Elders.

Veel kinderen in Mali krijgen niet de onderwijskansen en bescherming die zij nodig hebben. Dit komt omdat zij officieel niet bestaan.

“Ik had geen toekomst, omdat ik geen geboortebewijs had,” zegt de veertienjarige Mariam, die in een dorp in het zuiden van Mali woont.

Ze behoorde tot de 19% van de kinderen in Mali die niet zijn geregistreerd. Dit is veel meer dan een bureaucratisch probleem. Kinderen zonder geboortebewijs mogen geen examen doen en zijn sneller geneigd niet naar school te gaan. Ze lopen ook meer risico om slachtoffer te worden van kinderhandel, kinderarbeid of een gedwongen kindhuwelijk.

Mali’s meest kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen – die toch al weinig kansen hebben – hebben meestal ook geen geboortebewijs.

Hulp van de gemeenschap

Plan maakte in Mariams dorp families bewust van het belang van een geboortebewijs. Daarbij hielp Plan bij het registreren van de kinderen.

Er werd met de hulp van Plan een beschermingscomité in het dorp opgezet en Plan hielp bij het leggen van contact met de lokale autoriteiten. Het comité verspreidde de boodschap over het nut van geboorteregistratie. Ook onderzochten ze welke kinderen in aanmerking kwamen. Het schoolhoofd hielp mensen bij het invullen van formulieren.

Plan stelde het geld beschikbaar om de geboortebewijzen te laten maken. Ook werd de gemeenschap ondersteund tijdens het hele proces.

Meer zekerheid

De resultaten zijn bemoedigend. Tot dusver kregen 110 kinderen uit Mariams dorp voor het eerst in hun leven een geboortebewijs.

“Ik maakte me zorgen hoe ik examen moest doen om mijn lagereschooldiploma te halen. Leerlingen zonder geboortebewijs mogen geen examen doen. Nu heb ik mijn geboortebewijs. Alles is goed gekomen,” zegt Mariam.

Met een geboortebewijs kunnen de kinderen uit het dorp zich opnieuw op school inschrijven en onderwijs krijgen. Met hun officiële status zijn kinderen verzekerd van een plaats in hun gemeenschap. Ook verdwalen zij minder gemakkelijk in de chaos, mocht zich in hun gebied een ramp voordoen.

Pasgeborenen een bewijs

De vrouwen uit het dorp zorgen er nu voor dat alle pasgeborenen meteen bij de geboorte worden geregistreerd. “De vrouwen hebben enorm geholpen,” zegt de leider van het comité. “Ze hebben ervoor gezorgd dat de geboortebewijzen werden gemaakt. Ik ben erg trots op deze vrouwen. Het blijkt wel weer dat als je een vrouw onderwijst, je een familie, een gemeenschap en een heel land onderwijst.”

Oumar, een jongen van vijftien jaar, profiteerde ook van het project. “Voorheen wisten onze ouders niet hoe belangrijk een geboortebewijs was. Maar wij kinderen weten het wel, want als kind zonder geboortebewijs begin je niet veel. Hij of zij bestaat niet.”

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind