De strijd tegen kindhuwelijken

Elke twee seconden wordt ergens op de wereld een jong meisje gedwongen om te trouwen.

Feiten over het kindhuwelijk

 • Eén op de negen kindbruiden is nog geen vijftien jaar oud.
 • Het huwelijk betekent voor meisjes meestal het einde van de schoolopleiding en daarmee de kans op het vinden van betaald werk. Ze worden volledig afhankelijk van hun man.
 • Kindbruiden lopen een groter risico op huiselijk geweld door relatieproblemen.
 • Minstens zo erg is het risico op lichamelijke schade. Meisjes raken zwanger voordat hun bekken volgroeid is. Zonder medische hulp wordt de baby vaak dood geboren en het meisje loopt het risico op levenslange fysieke complicaties, zoals fistels (het inscheuren van de vagina en endeldarmwand tijdens de bevalling, ook wel totaalruptuur genoemd).
 • Meisjes die tussen hun tiende en veertiende een kind krijgen, lopen vijf keer meer kans om tijdens de bevalling te overlijden.
 • Het uithuwelijken van een dochter betekent één mond minder om te voeden. Kindhuwelijken vinden dan ook vooral plaats in gebieden waar veel armoede is en de geboorte- en sterftecijfers hoog zijn.
 • In Bangladesh trouwt één op de drie meisjes voor hun vijftiende. In Nepal is ruim 40 procent van de meisjes getrouwd voor hun achttiende; in Pakistan is dat 24 procent.

Aanpak van kindhuwelijken in Bangladesh, Nepal en Pakistan

In de strijd tegen kindhuwelijken werkt Plan op meerdere terreinen tegelijk. Onderwijs maakt meisjes bewust van hun rechten en vergroot hun kans op het vinden van werk waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Plan werkt er daarom aan om onderwijsdrempels voor meisjes weg te nemen. Plan maakt leraren bewust van de achtergestelde situatie van meisjes, lobbyt er met hen voor dat ook getrouwde meisjes naar school kunnen en organiseert kortlopend inhaalonderwijs, waarmee meisjes in korte tijd hun diploma kunnen halen.

Een tweede pijler bij het aanpakken van kindhuwelijken is voorlichting en bewustwording – bij ouders, jongeren en leerkrachten – over de gevaren van het kindhuwelijk, de rechten van meisjes en het belang van onderwijs. Ook zet Plan signaleringssystemen op, die in werking treden als een meisje ineens wegblijft van school. In Bangladesh zijn groepen jongeren getraind als wedding busters. Wanneer uithuwelijking van een jong meisje dreigt, komen zij in actie om de ouders ervan te overtuigen van het huwelijk af te zien. Een andere belangrijk wapen in de strijd tegen het kindhuwelijk is lobby, voor betere wetgeving inzake de minimumhuwelijksleeftijd of voor betere handhaving van de wet.

Doel van het project

 • De sociale en financiële druk bij ouders verminderen zodat hun dochters niet meer op jonge leeftijd uitgehuwelijkt hoeven te worden.
 • Het uitvoeren van informatie- en bewustwordingscampagnes die leiden tot gedragsverandering, zoals het aanbieden van onderwijskansen voor meisjes, het creëren van sociale netwerken voor meisjes en door meisjes de kans te bieden deel te nemen aan maatschappelijke processen, waaronder de lokale politiek.
 • 34.000 huishoudens en 2.400 dorpsoudsten bereiken in Bangladesh.
 • 22.500 huishoudens en 813 dorpsoudsten bereiken In Pakistan.

Stand van zaken

 • Zo’n 30.000 meisjes en jonge vrouwen in Pakistan, Bangladesh en Nepal kregen in 2012 directe hulp in de vorm van voorlichting, life skills-trainingen, leningen, een beroepstraining, noodhulp en noodopvang.
 • Met informatie- en bewustwordingscampagnes werden in 2012 in totaal 1.415 traditionele leiders bereikt in Bangladesh, Nepal en Pakistan; gerichte bewustwordingscampagnes bereikten in deze landen in totaal 32.150 huishoudens.
 • In Bangladesh kregen tot nu toe 14.187 meisjes een life skills-training en 167 meisjes self-employment support waarmee ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.
 • In 2012 volgden in totaal 1.912 medewerkers van maatschappelijke organisaties en uit de lokale politiek een training over de rechten van meisjes, met name in relatie tot het kindhuwelijk.
 • Met 83 theatervoorstellingen in Bangladesh werden 249 gemeenschappen voorgelicht over rechten van meisjes en de effecten van kindhuwelijken.
 • 7.200 Pakistaanse meisjes en jonge vrouwen die niet meer naar school gingen, schreven zich in 2012 in bij 234 zogenoemde fast track learning centres voor een tweejarig programma. Daarna kunnen ze instromen in het voortgezet onderwijs. 248 jonge vrouwen kregen een training om dit onderwijs te geven.
 • In 2012 volgden in Nepal 2.712 meisjes en jonge vrouwen life skills-trainingen, waarna zij campagne voerden voor gendergelijkheid, tegen kindhuwelijken en tegen geweld gericht op meisjes en vrouwen.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 25 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind