Esther: “Dafina heeft onze familie gered”

In Matangulu in het zuiden van Kenia leeft bijna zestig procent van de bevolking onder de armoedegrens, en werk is er nauwelijks. Veel ouders voelen zich genoodzaakt de kinderen achter te laten en in Naïrobi naar werk te zoeken. De kinderen nemen de vele taken thuis over, met als gevolg dat zij niet naar school gaan.

Dit is wat Dafina en haar broers en zussen overkwam, die in een dorp op circa zestig kilometer van Naïrobi wonen. Hun ouders, Esther en Joseph, konden in hun streek geen werk vinden. Daarom namen zij de moeilijke beslissing om naar Naïrobi te verhuizen. Esther vond daar werk in de huishouding en Joseph werkte in de bouw.

Dafina bleef achter om voor haar broertjes en zusjes te zorgen en op het land te werken.

Het was een enorme verantwoordelijkheid voor een kind. Dafina moest zorgen voor voldoende voedsel en brandhout, ze moest kilometers lopen om water te halen, en had de zorg voor het boerenbedrijfje van haar ouders. Daarbij kwam dat haar broers en zussen op andere boerderijen moesten gaan werken, zodat ze genoeg geld hadden om te overleven. Deze taken vroegen zo veel van Dafina, dat zij meestal geen tijd en energie had om naar school te gaan.

Steun krijgen

Op een dag, toen zij naar huis liep, ontmoette Dafina Grace, een vrijwilliger van Plan, die families met problemen ondersteunt bij het gezond grootbrengen van hun kinderen. Gemeenschappen kiezen hun eigen vrijwilligers. Ze zijn rolmodellen en worden gekozen om hun wijsheid, levenservaring, goede communicatie-eigenschappen en betrouwbaarheid. Vaak zijn het leerkrachten, zoals Grace, predikanten of andere leiders. Samen met de overheid en de Kerk, ondersteunt Plan deze vrijwilligers.
Toen Dafina’s ouders terugkwamen, kregen ze bezoek van Grace en haar team. Ze ging een gesprek met ze aan over hun verantwoordelijkheden naar de kinderen. Ze hielp ze inzien dat kinderen recht hebben op onderwijs en wees ze op de gevaren van kinderarbeid.

De familie gaat vóór

Dafina’s ouders realiseerden zich dat zij hun kinderen in een gevaarlijke positie hadden gebracht. Ze beloofden het in het vervolg anders te doen. Als één van hen ging werken, zou de ander thuisblijven. Esther gaf uiteindelijk haar baan op om zich te richten op de opvoeding van de kinderen. Dafina en haar broers en zussen konden zo weer voltijds naar school.

Dafina zit nu in haar zesde jaar, en haar moeder Esther is trots op haar resultaten. “Ik ben zo blij dat Grace me op de feiten heeft durven wijzen. Ze praatte met mij en mijn man, waardoor we onze kinderen nu beter opvoeden en er voor ze zíjn.”

Grace steunt veel andere families in Dafina’s dorp. Net als andere dorpsvrijwilligers verder weg, verandert zij veel in gemeenschappen. Een onderwijsexpert van de overheid zegt: “Dorpsvrijwilligers doen bij de families thuis en in de gemeenschap, heel goed werk, vooral op het gebied van opvoeding en kinderrechten.”

Plan maakt zich sterk voor het trainen van nieuwe groepen vrijwilligers. Samen zullen zij kinderen als Dafina beschermen en ze de kans geven zich te ontwikkelen.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen zijn sommige namen gefingeerd.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind