Ebola

In de West-Afrikaanse landen Guinée, Liberia en Sierra Leone woedde in 2014 en 2015 een ebola-epidemie. Duizenden mensen zijn overleden door het levensgevaarlijke virus. Ebola is een dodelijke en zeer besmettelijke virusziekte die het immuunsysteem aantast en interne bloedingen veroorzaakt. Ebola wordt overgedragen via bloed, zweet, urine of speeksel. Er zijn nog geen medicijnen en geen vaccin tegen de ziekte.

Wat doet Plan in de strijd tegen ebola?

Plan richt zich in Sierra Leone, Liberia en Guinee enerzijds op preventie en anderzijds op de bescherming en opvang van kinderen. Heel concreet doet Plan het volgende in de strijd tegen ebola:

Preventie en voorlichting

 • Het inkopen van zendtijd op lokale/regionale radiozenders ten behoeve van voorlichting
 • Ontwikkeling, productie en verspreiding van voorlichtingsattributen zoals posters, brochures en flyers op publieke plaatsten
 • Gemeenschappen voorlichting geven over het voorkomen van verspreiding van ebola
 • Bijeenkomsten organiseren over bewustwording over basis hygiëne


Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)

 • Verspreiden van sanitaire pakketten (met zeep en chlorine tabletten)
 • Uitbreiden van het aantal openbare plaatsen waar men handen kan wassen
 • Het desinfecteren van openbare latrines


Gezondheidszorg

 • Grafdelvers trainen in het verzorgen van een waardig maar veilig afscheid van aan ebola overleden slachtoffers
 • Grafdelvers voorzien van de juiste uitrusting
 • Het bieden van logistieke ondersteuning aan medische hulporganisaties, zoals het leveren van ambulances of diesel
 • Het opzetten van Ebola Community Care Unitsvoor mensen die mogelijk besmet zijn met het virus


Bescherming en opvang van kinderen

 • Verlenen van psychosociale hulp aan kinderen
 • Het zoeken naar en helpen van familieleden/ pleegouders en tijdelijke opvangmogelijkheden voor kinderen die wees zijn geworden of om andere redenen (al dan niet tijdelijk) van hun ouders zijn gescheiden


Voedselzekerheid

 • Families die in quarantaine leven voorzien van voedselpakketten (o.a. bonen, olie en rijst)
 • Het verspreiden van voedsel en extra supplementen aan baby’s en kleine kinderen
 • Het verspreiden van aanvullende voeding voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
 • Screening van ondervoede kinderen

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!