Plan in Paraguay

Paraguay in het kort

 • Bevolking: 6,8 miljoen
 • Hoofdstad: Asunción
 • Belangrijkste talen: Spaans, Guarani
 • Mensen zonder sanitair: 29%
 • Kinderen die hun lagere school niet afmaken: 29%
 • Kindersterfte (0-5 jaar) : 22%

 

Dit is het probleem

 • De gezondheidsvoorzieningen op het platteland in Paraguay zijn gebrekkig, en veel kinderen groeien op zonder schoon drinkwater en sanitair. Veel families hebben onvoldoende inkomen of landbouwopbrengst om aan de basisbehoeften van hun kinderen te voldoen.
 • Families en gemeenschappen beschikken niet over voldoende kennis en middelen om zichzelf goed te kunnen beschermen tegen natuurrampen.
 • Kinderen uit arme gebieden in Paraguay lopen een groter risico om misbruikt of uitgebuit te worden. Meer dan 200.000 kinderen werken, vaak met gevaar voor lijf en leden.

Dit doet Plan

 1. Gezondheid en onderwijs

  Plan helpt meer mensen toegang te krijgen tot goede gezondheidszorg en schoon drinkwater. Er wordt voorlichting aan jongeren gegeven over geboorteplanning en het voorkomen van seksueel overdraagbare ziektes. Verder zorgt Plan ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en zijn er vakopleidingen voor jongeren.

 2. Kindbescherming

  Plan bouwt aan netwerken die vrouwen en kinderen beschermen tegen misbruik en geweld. Ambtenaren en lokale groepen leren misbruik te voorkomen en ondersteuning te geven aan slachtoffers van misbruik. Ook zet Plan zich in voor de rechten van het kind. Zo wordt er met de overheid gewerkt aan nieuwe regelgeving ter bescherming van de rechten van meisjes.

 3. Rampenplan

  Door klimaatverandering komen natuurrampen en extreem weer steeds vaker voor. Daarom helpt Plan families, gemeenschappen en lokale overheden met het opstellen van een rampenplan. Zo zijn zij goed voorbereid op een eventuele ramp en kunnen zij zichzelf er beter tegen beschermen.

 4. Geboorteregistratie

  Met campagnes zet Plan zich in voor geboorteregistratie. Plan is in Paraguay leidend op dit gebied en zorgde ervoor dat inmiddels 300.000 kinderen een geboortebewijs kregen.

Resultaten in 2016

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

banner

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind