Plan in Nicaragua

Nicaragua in het kort

 • Bevolking: 5,9 miljoen
 • Hoofdstad: Managua
 • Talen: Spaans, Engels, inheemse talen
 • Aantal kinderen dat lager onderwijs volgt: 90%
 • Mensen die onder de armoedegrens leven: 12%
 • Kinderen die aan ondervoeding lijden: 6%

 

Dit is het probleem

 • In Nicaragua hebben veel ouders niet genoeg geld om gezonde voeding voor hun kinderen te kopen. Meer dan eenvijfde van de kinderen onder de vijf jaar hebben, als gevolg van ondervoeding, een groeiachterstand.
 • Meer dan veertig procent van de kinderen op de lagere school, haakt voortijdig af.
 • Jongeren kunnen in Nicaragua nergens terecht voor voorlichting en zorg op het gebied van seksualiteit. Ongeveer een kwart van de meisjes is vóór hun achttiende jaar getrouwd en heeft een kind.

Dit doet plan

 1. Gezondheid en ontwikkeling

  Plan zet centra op waar peuters en kleuters kunnen spelen en leren. Zwangere vrouwen leren complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling voorkómen. Ook leren zij baby’s in hun eerste levensjaar verzorgen.

 2. Seksuele voorlichting

  Jongeren krijgen voorlichting over het voorkómen van HIV en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Samen met de overheid zette Plan gezondheidsdiensten voor jongeren op. Zij krijgen er advies over zaken als geboortebeperking, HIV en seksualiteit. Ook kunnen zij er worden behandeld voor seksueel overdraagbare ziektes. Verder wordt op steeds meer scholen seksuele voorlichting gegeven.

 3. Kindbescherming

  Plan maakt gemeenschappen bewust van de rechten van het kind. Daarbij wordt de noodzaak benadrukt om kinderen tegen misbruik en geweld te beschermen. Steeds meer gemeenschappen vormen beschermingsnetwerken. Zij leren misbruik te voorkomen en te identificeren, en van gevallen van misbruik aangifte te doen.

 4. Rampenplan

  Plan heeft richtlijnen opgesteld voor de zorg, opvang en psychische ondersteuning van kinderen die het slachtoffer worden van een verwoestende natuurramp. Leerkrachten leren deze richtlijnen in praktijk brengen. In gemeenschappen helpt Plan met het opzetten van een rampenplan.

 5. Jongeren aan de slag

  Samen met lokale bedrijven en instanties helpt Plan jongeren met landbouw en (klein)veeteeltprojecten. Hierdoor kunnen zij de voedselzekerheid in hun gemeenschap verhogen. Plan geeft jongeren de vaardigheden om deze projecten tot een succes te brengen.

Resultaten in 2016