Plan in Liberia

Liberia in het kort

 • Bevolking: 4,1 miljoen
 • Hoofdstad: Monrovia
 • Religies: christelijk, islam, inheemse religies
 • Mensen die in armoede leven: 84%
 • Aantal kinderen die lijden aan chronische ondervoeding: 40%
 • Aantal vrouwen ouder dan 15 dat kan lezen en schrijven: 27%

 

Dit is het probleem

 • Veel kinderen overlijden aan relatief eenvoudig te voorkomen ziektes als malaria en diarree. Een groot aantal kinderen is ondervoed, waardoor ziektes sneller vat op ze krijgen. Meer dan de helft van de vrouwen wordt tijdens hun bevalling niet goed begeleid.
 • Veel schoolgebouwen zijn in verval geraakt en hebben een gebrek aan leermiddelen. Zestig procent van de leerkrachten is niet goed gekwalificeerd.
 • Veel meisjes worden het slachtoffer van uitbuiting. Bijna veertig procent van de meisjes is vóór hun achttiende jaar getrouwd en heeft een kind. Iets minder dan zestig procent van de vrouwen ondergaat een besnijdenis.

Dit doet Plan

 1. Gezondheid

  Plan begeleidt ouders bij het gezond grootbrengen van hun kinderen. Er wordt voorlichting gegeven over voeding, het voorkómen van ziektes en over de speel- en leerbehoeften van kinderen. Met de aanleg van drinkwatersystemen en sanitair dringt Plan ziektes terug. Ook wordt de moeder/kindzorg verbeterd door vrijwilligers op te leiden tot vroedvrouw.

 2. Onderwijs voor jongens én meisjes

  Plan helpt met de bouw en inrichting van scholen. Meer leerkrachten volgen via Plan trainingen in stimulerende lesmethoden. Ook werkt Plan samen met de overheid aan het opzetten van leer- en speelcentra voor peuters en kleuters. Er wordt ervoor gezorgd dat meer kinderen – vooral meisjes – de lagere school afmaken en doorstromen naar de middelbare school.

 3. Kinderen een stem geven

  Kinderen en jongeren vormen clubs, waardoor zij gezamenlijk hun mening kunnen geven over zaken die belangrijk voor hen zijn. Plan ondersteunt groepen die kinderen beschermen tegen misbruik en uitbuiting en die slachtoffers van geweld hulp bieden.

 4. Kindbescherming

  Met campagnes wordt geweld tegen vrouwen en meisjes teruggedrongen. Ook zijn er campagnes tegen schadelijke traditionele praktijken die meisjes belemmeren naar school te gaan, zoals kindhuwelijken. Plan geeft meisjes meer zelfvertrouwen, waardoor zij beter voor hun rechten kunnen opkomen. Verder wordt Liberia’s Kinderwet uit 2012 gesteund, die de rechten van kinderen beschermt.

Resultaten in 2016

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

banner

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind