Plan in India

India in het kort

 • Bevolking: 1,2 biljoen
 • Hoofdstad: New Delhi
 • Religies: hindoe, moslim, christelijk, sikh
 • Schoolgaande kinderen: 95%
 • Scholen zonder geschikte klaslokalen of toiletten: 30%
 • Meisjes die trouwden voor hun 18de: bijna 30%

 

Lees hier hoe Plan door middel van minimoestuintjes ondervoeding in India tegengaat

Dit is het probleem

 • De gezondheid van kinderen uit arme gemeenschappen loopt voortdurend gevaar. Jaarlijks sterven er 1,7 miljoen kinderen onder de vijf aan relatief eenvoudig te voorkomen en te behandelen ziektes, als longontsteking en diarree.
 • Meisjes in India worden minder belangrijk gevonden dan jongens. Zo gaat slechts 49 procent van de meisjes naar school, vergeleken met 59 procent van de jongens.
 • Naar schatting wonen 260 miljoen Indiase kinderen in gebieden die kwetsbaar zijn voor rampen, zoals overstromingen, droogte, aardverschuivingen, extreme koude, aardbevingen, tsunami’s, branden en conflicten.

Dit doet plan

 1. Kindbescherming

  Met de campagne ‘Chuppi Todo’(de Stilte Doorbreken) maakt Plan mensen bewust van kindermisbruik en –handel. Daarbij worden er manieren aangedragen om kinderen hiertegen te beschermen. De campagne wordt ondersteund door de Indiase regering, media, burgerorganisaties, scholen en gemeenschappen.

 2. Hygiëne

  Steeds meer families krijgen de beschikking over schoon drinkwater. Op scholen en in gemeenschappen helpt Plan met de bouw van latrines. Families volgen trainingen over hygiëne, latrinegebruik en –onderhoud, waardoor de leefomgeving schoon blijft. Kinderen lopen door dit alles minder risico op ziektes als diarree.

 3. Rampenplan

  Plan helpt families die getroffen werden door een overstroming (in Uttarakhand) en een orkaan (in Andhra Pradesh). Er wordt voedselhulp en water geboden en geholpen de families een nieuw bestaan op te bouwen. Verder begeleidt Plan gemeenschappen bij het opstellen van een rampenplan.

 4. Ondersteuning van straatkinderen

  Plan wil zich sterk blijven maken voor gemarginaliseerde kinderen, zoals straatkinderen en kinderen in afgelegen gemeenschappen. Met het programma ‘Dreams on Wheels’ (Dromen op Wielen) worden de toekomstkansen voor kinderen die op stationsplatforms wonen verbeterd.

 5. Hygiëne

  Het onderwijsprogramma wordt uitgebreid naar nog eens 100 scholen. Op al die scholen verbetert Plan de drinkwatervoorziening en het sanitair. De kinderen krijgen een schone leeromgeving, waardoor hun gezondheid verbetert.

Resultaten in 2016

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

banner

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind