Plan in Haïti

Haïti in het kort

 • Bevolking: 9,9 miljoen
 • Hoofdstad: Port-au-Prince
 • Talen: Creools, Frans
 • Schoolgaande kinderen: 77%
 • Chronisch ondervoede kinderen: 22%
 • Mensen die in armoede leven: 58,5%

 

Dit is het probleem

 • Veel kinderen overlijden aan eenvoudig te voorkomen en te behandelen ziektes, zoals luchtweginfecties en diarree, of omdat zij te vroeg werden geboren. Minder dan de helft van de kinderen is ingeënt.
 • Meer dan dertig procent van de bevolking heeft geen schoon drinkwater, en slechts zeventien procent heeft sanitair. Door de slechte hygiënische omstandigheden krijgen veel kinderen diarree.
 • Ongeveer de helft van de kinderen gaat niet naar de lagere school en minder dan eenvijfde van hen gaat naar de middelbare school. Veel scholen hebben een gebrek aan goed opgeleide leerkrachten, schoolmeubilair en leermiddelen.

Dit doet Plan

 1. Onderwijs

  Meer kinderen krijgen de kans om naar school te gaan. Plan verbetert de kwaliteit van het onderwijs, traint leerkrachten en voorziet scholen van boeken en leermiddelen. Daarbij worden er schooltjes opgezet voor peuters en kleuters, waar zij kunnen spelen en leren.

 2. Gezondheid en hygiëne

  Plan helpt de gezondheidszorg voor kinderen verbeteren. Kinderen krijgen gezonde voeding, worden gevaccineerd en behandeld tegen kinderziektes. Door de bouw van drinkwatersystemen en latrines en het geven van trainingen verbetert de hygiëne. Hierdoor komen diarree en cholera onder kinderen steeds minder voor.

 3. Kindbescherming

  Plan voert campagne tegen misbruik en verwaarlozing van kinderen. Daarbij worden er netwerken in de gemeenschappen opgezet. Deze signaleren gevallen van misbruik, geven slachtofferhulp, en rapporteren het misbruik bij de autoriteiten.

 4. Rampenplan

  Gemeenschappen worden weerbaarder gemaakt tegen natuurrampen. Ook leren bewoners tijdens een ramp adequaat te handelen. Daarbij helpt Plan de lokale en nationale autoriteiten de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen.

 5. Stop geweld

  Geweld is een algemeen geaccepteerd deel van het dagelijks leven in Haïti. Samen met de overheid ontwikkelt Plan programma’s en wetgeving om vrouwen en kinderen te beschermen tegen geweld en mishandeling.

Resultaten in 2016

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

banner

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind