Plan in Guinée-Bissau

Guinee-Bissau in het kort

 • Bevolking: 1,6 miljoen
 • Hoofdstad: Bissau
 • Talen: Portugees, Creools, Afrikaanse talen
 • Mensen die in armoede leven: 49%
 • Kindersterfte: 158 doden per 1000 levend geboren kinderen
 • Vrouwelijke geletterdheid in de armste gebieden: 12%
 • Kinderen die bij de geboorte geregistreerd worden: 38,4%

 

Dit is het probleem

 • Eén van de zes kinderen overlijdt vóór zijn of haar vijfde verjaardag, vooral aan eenvoudig te voorkomen ziektes, zoals malaria en diarree. De sterfte onder zwangere vrouwen behoort tot een van de hoogste ter wereld.
 • Er is een gebrek aan scholen en gekwalificeerde leerkrachten. Minder dan dertig procent van de kinderen gaat naar de middelbare school.
 • Schadelijke traditionele praktijken, zoals vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken, worden veel toegepast. De helft van de meisjes wordt besneden, en eenderde van de meisjes heeft voor haar achttiende een kind.

Dit doet Plan

 1. Onderwijs

  Plan is bezig met het opzetten en inrichten van peuter- en kleuterruimtes. De kinderen kunnen er spelen en leren en krijgen zo een goede basis voor de lagere school. Verder zorgt Plan ervoor dat meer kinderen naar de lagere school gaan. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters en zittenblijvers wordt teruggedrongen. Ook volgen leerkrachten trainingen in moderne, kindvriendelijke lesmethoden. Er worden scholen gebouwd en boeken en leermiddelen beschikbaar gesteld.

 2. Gezondheid

  Plan verbetert de gezondheidszorg voor moeder en kind. Kinderen worden gevaccineerd en/of behandeld tegen kinderziektes. Families krijgen voorlichting over malariapreventie en het voorkómen van HIV/aids. Verder legt Plan drinkwatersystemen en sanitair aan en volgen families trainingen in hygiëne. Door dit alles lopen kinderen minder risico op hygiënegerelateerde aandoeningen, zoals diarree.

 3. Kindbescherming

  Er wordt campagne gevoerd tegen misbruik en uitbuiting van kinderen. Tegelijkertijd maakt Plan gemeenschappen bewust van de rechten van kinderen. Door kinderclubs te vormen, krijgen kinderen een stem in de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Resultaten in 2016

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

banner

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind