Plan in El Salvador

El Salvador in het kort

 • Bevolking: 6,3 miljoen
 • Hoofdstad: San Salvador
 • Taal: Spaans (officieel), Nahua
 • Ondervoeding van kinderen in landelijke gebieden: 24%
 • Ondervoeding van kinderen in de stad: 19%
 • Meisjes die getrouwd zijn als ze 18 jaar zijn: 21%
 • Mensen die in armoede leven: 34,5%

 

Dit is het probleem

 • Veel kinderen krijgen onvoldoende voedsel om gezond op te groeien en één op de vijf heeft een groeiachterstand.
 • Een groot aantal kinderen maakt hun schoolopleiding niet af. Bovendien gaat slechts 57 procent van de jongens en 59 procent van de meisjes naar de middelbare school.
 • Kinderen uit kansarme families worden gemakkelijk slachtoffer van misbruik en het geweld tegen vrouwen is wijdverspreid. In 2012 werden meer dan 3.000 gevallen van seksueel misbruik geregistreerd. Het merendeel van deze slachtoffers waren meisjes in de leeftijd van tien tot negentien.

Dit doet Plan

 1. Gezondheid en ontwikkeling

  Families worden geholpen om hun kinderen de best mogelijke start in het leven te geven. De kinderen krijgen gezonde voeding en gezondheidszorg en worden gestimuleerd met speelgoed, spelletjes en onderwijs.

 2. Kindbescherming

  Samen met partners werkt Plan aan bewustwordingscampagnes tegen geweld en misbruik van kinderen, in het bijzonder van meisjes. Onderdeel van de campagnes zijn trainingen op scholen en het bieden van steun aan geweldsslachtoffers. Veel aandacht gaat uit naar het invoeren van wetten die kinderen beschermen in samenwerking met de overheid.

 3. Kinderen een stem geven

  Plan blijft samenwerken met families, de media en lokale overheden om kinderen een stem te geven. Het doel is dat kinderen een inbreng krijgen en een actieve rol gaan spelen als volwaardige burgers binnen hun gemeenschap en in hun land.

 4. Gelijkheid tussen jongens en meisjes

  Met de ‘Because I am a Girl’-campagne concentreert Plan zich op het onderwijs en de positie van kansarme meisjes. Daarnaast spoort Plan de overheid aan tot de viering van de ‘UN International Day of the Girl’ op 11 oktober. Dit om aandacht te vragen voor de problemen van de El Salvadoraanse meisjes.

 5. Inkomen

  Plan blijft samenwerken met jongeren uit arme gemeenschappen. Jongeren krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om trainingen en vakopleidingen te volgen. Hierdoor hebben zij meer kans op werk en een zelfstandig inkomen.

Resultaten in 2016

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

banner

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind