Plan in Bolivia

Bolivia in het kort

 • Hoofdstad: La Paz
 • Bevolking: 10,6 miljoen
 • Talen: Spaans, Quechua, Aymara
 • Religie: Rooms-katholiek, protestants (methodisten)
 • Sterfte onder kinderen jonger dan 5 jaar: 18,7%
 • Chronische ondervoeding onder kinderen jonger dan 2 jaar: 21,2%
 • Analfabetisme onder vrouwen: 19,35% (tegenover 6,94% bij mannen)

 

Dit is het probleem

 • In Bolivia is de gezondheidszorg op het platteland gebrekkig, en veel kinderen onder de vijf jaar overlijden aan relatief eenvoudig te voorkómen ziektes zoals luchtweginfecties en diarree.
 • Er is nauwelijks onderwijs voor peuters en kleuters, en veel kinderen ronden de lagere school niet af. Vooral meisjes en kinderen op het platteland krijgen weinig onderwijskansen.
 • Kinderen uit arme gemeenschappen in Bolivia lopen extra risico om misbruikt of uitgebuit te worden. Meer dan een half miljoen kinderen in de leeftijd van vijf tot veertien jaar werken.

Dit doet Plan

 1. Gezondheid

  Plan helpt met het verbeteren van de gezondheidszorg. Zo worden vrouwen tijdens hun zwangerschap goed begeleid. Ook krijgen jongeren voorlichting over geboorteplanning en het voorkómen van ziektes als HIV/aids. Verder begeleidt Plan families bij het gezond grootbrengen van hun kinderen.

 2. Meer kansen voor meisjes

  Mede dankzij uw steun kan Plan zich blijven inzetten voor de positie van meisjes in Bolivia. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat meisjes dezelfde onderwijskansen als jongens krijgen. Plan beschermt meisjes tegen geweld en zet zich in om ze een stem te geven in de gemeenschap.

 3. Inkomen

  Om jongeren meer kans te geven op werk, biedt Plan ze vakopleidingen aan. Daarbij krijgen ze begeleiding bij het opzetten van netwerken. Ook kunnen jongeren steeds meer meebeslissen over de ontwikkeling van hun gemeenschap.

 4. Kinderen met een beperking

  Kinderen met een beperking worden door de gemeenschap nog altijd uitgesloten. Plan maakt zich sterk voor deze kinderen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat zij op school worden geaccepteerd en het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen.

Resultaten in 2016

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

banner

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind