Yes I Do Alliantie

In de Yes I Do Alliantie werkt Plan Nederland samen met Amref Flying Doctors, Choice for Youth and Sexuality, Koninklijk Instituut voor de Tropen en Rutgers om de genderongelijkheid, armoede en de rechteloosheid van meisjes aan te pakken, die ten grondslag liggen aan het voortbestaan van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis. Het programma loopt van 2016 tot 2020 en wordt uitgevoerd in zeven landen: Indonesië, Pakistan, Mozambique, Malawi, Zambia, Kenia en Ethiopië.

Zambia SenzeniHet Yes I Do-programma richt zich op de thema’s kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenissen; fenomenen die sterk met elkaar samenhangen. Daarom is gekozen voor een geïntegreerd programma, waarbij zowel gewerkt wordt binnen de gemeenschappen waar de meisjes opgroeien als met meisjes en jongens zelf.

Ook worden professionals in de gezondheidssector en scholen betrokken en wordt via de private sector de economische positie van meisjes verbeterd. Tenslotte worden jongeren getraind om te lobbyen binnen hun gemeenschappen en bij lokale en nationale overheden om zo de rechten van de meisjes te verbeteren.
Lees meer in ons dossiers Kindhuwelijken, Tienerzwangerschappen en Meisjesbesnijdenis.

Doelstellingen

Het Yes I Do-programma gaat er vanuit dat meisjes hun volledige potentieel moeten kunnen ontwikkelen en zelf moeten kunnen beslissen of en met wie ze trouwen en of, met wie en hoeveel kinderen ze krijgen.
Omdat kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis vaak sterk met elkaar samenhangen, is gekozen om deze schadelijke praktijken tegelijk aan te pakken. Er wordt gewerkt met slachtoffers en meisjes die gevaar lopen om slachtoffer te worden, maar ook met jongens, ouders en andere mensen uit de gemeenschappen. Zo worden ook leraren en medewerkers uit de gezondheidszorg bij het project betrokken. Tenslotte worden jongeren getraind om binnen hun gemeenschappen en bij lokale en nationale overheden te lobbyen om zo de rechten van de meisjes te verbeteren.

Plan van aanpak

Binnen het programma zijn vijf verschillende strategieën ontwikkeld:

  1. Informeren en mobiliseren van mensen binnen de gemeenschappen – en met name de lokale leiders – zodat zij weten wat de negatieve gevolgen zijn van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis.
  2. Tienermeisjes en -jongens informeren over en betrekken bij het claimen van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
  3. Tienermeisjes en -jongens informeren over en betrekken bij het leren vaardigheden om actie te ondernemen met betrekking tot hun seksuele gezondheid.
  4. Meisjes perspectief bieden door te zorgen dat zij op school kunnen blijven en toegang hebben tot arbeidsmarkt.
  5. Zorgen dat beleidsmakers en andere plichtdragers zorgen voor het implementeren van wetten en regelgeving op het gebied van kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis.