Plan Nederland gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website stem je hiermee in. Lees meer over ons cookiebeleid.

Partners in water en sanitatieprogramma’s

In de water en sanitatieprogramma’s, Community Led Total Sanitation (CLTS) en Sanitation in Peri-urban Areas (SPA) werkt Plan samen met de kennisinstituten IDS en IRC en met WASTE.

Partners in Community Led Total Sanitation (CLTS):

Institute of Development Studies (IDS)

Het Institute of Development Studies is een wereldwijd, toonaangevend instituut voor onderzoek, onderwijs en communicatie op het terrein van internationale ontwikkeling. De doelstelling van IDS is om wetenschappelijke kennis in te zetten voor armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. IDS werkt daarvoor nauw samen met partners die een rol spelen in ontwikkelingsprocessen.

IRC

IRC, een internationale kennisorganisatie op het gebied van water en sanitatie, staat voor een wereld waarin het mensenrecht op veilig drinkwater, sanitatie en hygiëne voor iedereen is gewaarborgd. Om dit te bereiken, ontwikkelt IRC duurzame water-, sanitatie- en hygiënediensten in samenwerking met de armste gemeenschappen in ontwikkelingslanden, lokale en nationale overheden en ngo’s als Plan. IRC ondersteunt deze partijen met kennis en capaciteitsopbouw en organiseert bewustwordingscampagnes over water, sanitatie en hygiëne (WASH).

Partner in het programma Sanitation in Peri-urban Areas (SPA):

WASTE

De NGO WASTE heeft als doel om inwoners van arme stedelijke gebieden in lage- en midden-inkomenslanden in staat te stellen een duurzame en gezonde leefomgeving te realiseren. WASTE beoogt een beter en effectief systeem voor afvalverwerking en -beheer in stedelijke gebieden, uitgaande van de specifieke context en de betrokkenheid van lokale partijen. Om dit doel te bereiken, zet WASTE ideeën, kennis en financiering in en draagt bij aan sterke netwerken van relevante partijen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.