Girl Power-programma

Zes organisaties bundelen in het Girl Power programma de krachten voor een beter leven voor 1,5 miljoen meisjes en jonge vrouwen in tien landen. Een einde aan geweld, meer economische zelfstandigheid, grotere betrokkenheid bij belangrijke besluiten en goed en toegankelijk onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen: dat zijn de doelen van het Girl Power-programma dat wordt uitgevoerd in Bangladesh, Bolivia, Ethiopië, Ghana, Liberia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Sierra Leone en Zambia. Het Girl Power- programma is een samenwerkingsverband van de organisaties Child Helpline International, Defence for Children-ECPAT, Free Press Unlimited, International Child Development Initiatives, Plan Nederland en Women Win.

Meer betrokkenheid

girl power indiaTot 2014 bereikte het programma 1,6 miljoen meisjes en jonge vrouwen. Zij zijn zich meer en meer bewust van hun rechten en weten daar steeds beter actief voor op te komen. Ze weten waar ze terecht kunnen als ze bescherming nodig hebben. Ook zijn ze meer betrokken in de beslissingen die worden genomen op school en in hun gemeenschap die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en hun verdere leven. Maar er is meer nodig, zij moeten ook steun krijgen van hun omgeving. Daarom richt het Girl Power programma zich op meisjes en jonge vrouwen, maar ook op hun families en buren, op grote en kleine lokale organisaties en overheidsinstanties op verschillende niveaus. Op die manier wordt gebouwd aan een sterk en actief lokaal maatschappelijk middenveld dat zich blijvend inzet voor gender gelijkheid.

Resultaten Girl Power 2014

In 2014 werden door de Girl Power partners 88.500 meisjes en jonge vrouwen ondersteund met zogeheten life-skills trainingen, ondersteunden we 11 kindertelefoonlijnen die gezamenlijk meer dan 275.000 telefoontjes van kinderen beantwoordden, werden 168 dorpen dankzij succesvolle lobby door Girl Power partners vrij verklaard van kindhuwelijken, stonden we 239 opvangtehuizen voor slachtoffers van (seksueel) geweld en mishandeling in Bangladesh, Bolivia, Ethiopië, Nepal, Nicaragua, Pakistan en Sierra Leone met raad en daad bij, maakten we in 7 landen de productie en uitzending mogelijk van nieuwsprogramma’s voor en door kinderen en versterkten we 3.800 spaar- en leengroepen en 90 vrouwencoöperaties met in totaal meer dan 51.000 leden.
Het Girl Power-programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het medefinancieringsstelsel (MFSII) en loopt van 2011 -2015.

In Bangladesh kunnen meisjes op karate les, iets wat daar niet vanzelfsprekend is. Jaarlijks wordt er een wedstrijd gehouden. Jannatul, die de wedstrijd won in 2013, legt uit: “Voordat ik meedeed, zeiden buren dat karate alleen voor jongens is. Als je op karate zit, dan zul je zeker niet trouwen zeiden ze. Maar toen ze de wedstrijd hadden gezien en onze trofee, werden ze trots op ons!”.

Inspireer je vrienden

Links

Heeft u interesse in het werk van Plan of wilt u uw ondernemerschap samen met Plan inzetten voor een betere toekomst van meisjes en jongens wereldwijd? Neem dan contact met ons op.

Uw ondernemerschap voor een betere toekomst

Contact voor bedrijven

Contact voor bedrijven

Heeft u interesse in het werk van Plan Nederland of wilt u uw ondernemerschap samen met Plan inzetten voor een betere toekomst van meisjes en jongens wereldwijd? Neem dan contact met ons op.