Girls Advocacy Alliantie (GAA)

In de Girls Advocacy Alliantie werkt Plan samen met de organisaties Terres des Hommes en Defence for Children – ECPAT aan het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en aan het versterken van hun economische kansen in de samenleving. Het programma loopt van 2016 – 2020 en wordt uitgevoerd in tien landen: Ethiopië, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Uganda, India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen.

Het VN-Kinderrechtenverdrag stelt dat alle kinderen, waar ook ter wereld, dezelfde rechten hebben. Toch wordt een groot deel van de meisjes in ontwikkelingslanden achtergesteld en gediscrimineerd. Kindhuwelijken, seksueel geweld, vrouwenhandel, kinderarbeid; het zorgt er allemaal voor dat meisjes massaal uitvallen in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hun kansen op het verdienen van een eigen inkomen later, worden daardoor minimaal. Zonder inkomen en zelfstandigheid zijn deze meisjes en jonge vrouwen kwetsbaarder voor uitbuiting en geweld.

Ethiopië

Doelstellingen

Door middel van capaciteitsondersteuning aan lokale partners, het versterken van netwerken, onderzoek en lobby en advocacy, willen de drie organisaties in de GAA in 2020 de volgende resultaten bereikt hebben:

  • Lokale (opinie) leiders in de geselecteerde landen promoten normen en waarden die geweld en economische uitsluiting van meisjes en vrouwen tegen gaan.
  • Overheden in de programmalanden voeren effectieve programma’s en maatregelen uit, die geweld tegengaan en economische empowerment van meisjes en jonge vrouwen bevorderen.
  • (Netwerken van) maatschappelijke organisaties in de programmalanden hebben de capaciteit om invloed uit te oefenen op overheden en bedrijven teneinde geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen tegen te gaan.
  • Nederlandse bedrijven en bedrijven in de programmalanden bestrijden geweld op de werkvloer en creëren banen en kansen voor meisjes en jonge vrouwen.

Plan van aanpak

Binnen deze alliantie richt Plan Nederland zich voornamelijk op de lobby rondom kindhuwelijken en economische kansen voor meisjes en jonge vrouwen (opleidingen en werk), Terre des Hommes richt zich op de thema’s kinderhandel en commerciële exploitatie en Defence for Children-ECPAT richt zich op het tegengaan van seksueel geweld en kindermisbruik.

De lokale partners in het Girls Advocacy Alliantie werken op de volgende manieren aan de thema’s:

  • zorgen er voor dat invloedrijke leiders van de lokale gemeenschap waarden en normen uitdragen, die meisjes in een positief daglicht stellen en hun ontwikkeling in de maatschappij stimuleren.
  • ondersteunen maatschappelijke organisaties en netwerken in de lobby om geweld tegen meisjes en economische uitbuiting te stoppen.
  • stimuleren het bedrijfsleven om actief te werken aan de bestrijding van geweld tegen meisjes in hun bedrijfsketen, door te zorgen voor veilige werkplekken en betere werkomstandigheden voor meisjes.
  • pleiten voor effectievere uitvoering van wetgeving en overheidsbeleid ter bescherming van meisjes en jonge vrouwen en de verbetering van hun economische positie, in overeenstemming met mensenrechtenverdragen.

Girls Advocacy Alliantie – booklet

Jaarverslag Girls Advocacy Alliantie 2016