Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Partners voor Water

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Partners voor Water

Nederland heeft omvangrijke kennis en ervaring op het gebied van water en waterbeheer en heeft daarmee internationaal een goede reputatie opgebouwd. De internationale vraag naar waterkennis groeit. Het programma Partners voor Water (beheerd door RVO.nl) zet zich in om de Nederlandse watersector te ondersteunen bij het verzilveren van kansen. Dit doet het programma door samenwerkende partijen uit de sector te ondersteunen in de hele keten van internationaal ondernemen/samenwerken.

Lopende projecten

In februari 2013 is Plan Nederland, in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Basic Water Needs, gestart met het pilot project: ‘A healthy future for Delhi’s dwellers: an integrated business approach for water quality in Delhi, India’.

Beoogde resultaten

Dit 2 jarige project (februari 2013- januari 2015) streeft naar verbetering van drinkwatervoorziening en gezondheid (door het gebruik van waterfilters door huishoudens) en versterking van lokale economische activiteiten (door verkoop van waterfilters door ondernemers) voor zo’n 30.000 personen in 3 arme wijken van Delhi. Aan het eind van het project wordt bepaald of het project in andere wijken of andere steden kan worden gestart.

Inspireer je vrienden

Heeft u interesse in het werk van Plan of wilt u uw ondernemerschap samen met Plan inzetten voor een betere toekomst van meisjes en jongens wereldwijd? Neem dan contact met ons op.

Uw ondernemerschap voor een betere toekomst

Contact voor bedrijven

Contact voor bedrijven

Heeft u interesse in het werk van Plan Nederland of wilt u uw ondernemerschap samen met Plan inzetten voor een betere toekomst van meisjes en jongens wereldwijd? Neem dan contact met ons op.