ASML Foundation

De ASML Foundation is een onafhankelijke stichting die in 2001 werd opgericht door hightechbedrijf ASML, een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van chip-making apparatuur. Aansluitend op ASML’s internationale en innovatieve werkzaamheden, ligt de focus bij de ASML Foundation op het ondersteunen van educatieve projecten waarbij diversiteit en technologie een belangrijke rol spelen. 

ASML Foundation

De stichting wil kwetsbare jongeren uit kansarme gemeenschappen met beperkte toegang tot onderwijs of behoefte aan speciaal onderwijs een betere toekomst geven.

Youth Employment Solution for YouDe samenwerking met Plan Nederland in een project gericht op beroepsopleidingen ligt dan ook voor de hand. In Chengdu, China trekken veel jongeren van het platteland naar de stad in de hoop op een baan en inkomen. Maar door gebrek aan een passende opleiding maken zij weinig tot geen kans. De komende twee jaar gaan Plan en de ASML Foundation samen achthonderd jongeren, waarvan minstens 60% meisjes, een marktgerichte opleiding en life skills training geven. Vervolgens worden ze geholpen bij het vinden van een fatsoenlijke baan.
In het pilotproject in 2016 zijn al honderdvijftig jongeren succesvol opgeleid tot o.a. voedingsdeskundige, babyverzorgster of autoschilder. De pilot heeft de basis gelegd voor het uitbouwen van het project.