Accenture

AccenturePlan en Accenture hebben een strategisch Global Partnership waarbij meerdere Plan kantoren en Accenture kantoren wereldwijd met elkaar samenwerken. Samen verbeteren ze het toekomstperspectief van kansarme jongeren door hen in staat te stellen deel te nemen aan het arbeidsproces. Accenture en Plan werken samen in o.a. Indonesië, de Filipijnen, Thailand, Colombia, Tanzania, Zambia en Brazilië.

Accenture en Plan tegen jeugdwerkeloosheid

De jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden groeit exponentieel. Naar verwachting zijn er in 2016 maar liefst 95 miljoen werkloze jongeren. Deze kansarme jongeren zijn kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Accenture, de gerenommeerde wereldwijde organisatie voor consultancy, technologie en outsourcing bundelt hun krachten met Plan om het toekomstperspectief van kansarme jongeren te verbeteren door hen in staat te stellen deel te nemen aan het arbeidsproces.

 

Een baan of zelfstandig ondernemer

Plan Nederland heeft in samenwerking met Accenture een aanpak ontwikkeld om de werkloosheid onder achtergestelde jongeren terug te dringen (genaamd Youth Economic Empowerment, ofwel YEE). Plan Nederland traint en begeleidt deze jongeren naar een baan bij een lokale werkgever of leidt ze op tot zelfstandig ondernemer. Uitgangspunt is een vast contract of arbeidsvoorwaarden met ten minste het lokale wettelijk vastgestelde minimum loon.

Binnen de samenwerking is er een mooie match van competenties. Plan is aanwezig in lokale gemeenschappen en heeft hier veel ervaring en biedt daarmee toegang tot de doelgroep. De organisatie heeft ervaring met jeugdwerkgelegenheid programma’s en een relevant netwerk. Accenture brengt juist technologische expertise, financiële support, toegang tot een netwerk van bedrijven en lokale marktinformatie.

Samen hebben Plan en Accenture al ruim 10.000 jongeren getraind en 7.500 jongeren aan formeel en erkend werk geholpen. “Plan heeft echt een toegevoegde waarde: we komen zelf niet op plekken waar de steun het meest nodig is. We hebben Plan nodig voor het bedenken en opzetten van trainingen en het bereiken van de doelgroep. We zijn trots op het partnerschap met Plan. Het motiveert onze medewerkers en ook onze klanten vinden het inspirerend en verwachten een maatschappelijke betrokkenheid.” Savitri Groag, CSR Manager Nederland.

 

 

Inspireer je vrienden

Downloads

Links

Heeft u interesse in het werk van Plan of wilt u uw ondernemerschap samen met Plan inzetten voor een betere toekomst van meisjes en jongens wereldwijd? Neem dan contact met ons op.

Uw ondernemerschap voor een betere toekomst

Contact voor bedrijven

Contact voor bedrijven

Heeft u interesse in het werk van Plan Nederland of wilt u uw ondernemerschap samen met Plan inzetten voor een betere toekomst van meisjes en jongens wereldwijd? Neem dan contact met ons op.