Accenture

Accenture_DEFAccenture is een wereldwijde organisatie die diensten levert op gebied van strategie, consulting, digital, technologie en operations. Skills to Succeed (S2S) is één van de pijlers van Accenture’s MVO-beleid dat mensen aan de zijlijn van de economie helpt om vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Sinds 2011 heeft Accenture op die manier meer dan 1.2 miljoen mensen geholpen met het vinden van een baan of het starten van een eigen bedrijf.

 

Samenwerking Plan en Accenture

Plan Nederland’s ervaring en kennis over lokale gemeenschappen worden in de samenwerking gecombineerd met de strategische en technologische expertise van Accenture. Samen hebben Plan en Accenture een wereldwijd partnerschap waarbinnen er sinds 2010 programma’s opgezet zijn in onder andere Vietnam, India, Indonesië, de Filippijnen, Brazilië en Colombia. Hiermee zijn ongeveer 15.000 jong volwassenen getraind in werknemersvaardigheden en zijn meer dan 10.000 jong volwassenen geholpen hun eigen onderneming op te zetten.

In deze gezamenlijke programma’s staan het trainen van jong volwassenen, met name vrouwen, en een betere aansluiting vinden tot de arbeidsmarkt, centraal.

In ons partnerschap is er ruim aandacht voor vier Sustainable Development Goals voor duurzame ontwikkeling die in januari 2016 werden opgesteld door de Verenigde Naties.

Een baan of zelfstandig ondernemer

De sterk toenemende jeugdwerkloosheid is een groot probleem, de zogeheten “youth bulge”. In 2016 verwacht de International Labor Organization (ILO) dat 71 miljoen jong volwassenen tussen de 15-24 jaar geen baan hebben of kunnen vinden. Jong volwassenen staan helaas voor complexe uitdagingen in het vinden van productieve banen en wereldwijd zal de werkloosheid toenemen met 1.1 miljoen in 2017.

Youth Economic Empowerment

Plan heeft in samenwerking met Accenture een aanpak ontwikkeld om de werkloosheid onder jong volwassenen terug te dringen: Youth Economic Empowerment (YEE). Plan traint en begeleidt deze jongeren naar een baan bij een lokale werkgever of leidt ze op tot zelfstandig ondernemer. Het uitgangspunt is het verzekeren van een vast contract en arbeidsvoorwaarden met ten minste het lokale wettelijk vastgestelde minimum loon. Binnen die aanpak is speciale aandacht voor de kansen van meisjes. Want toegang tot de arbeidsmarkt is voor veel meisjes in ontwikkelingslanden nog zeer beperkt.

Vanuit het bedrijfsleven verschil maken

“Voordat ik sponsor van de partnership tussen Accenture en Plan Nederland werd, was ik me eerlijk gezegd niet zo bewust van het feit dat de verschillen tussen mannen en vrouwen nog zo duidelijk aanwezig zijn. En al helemaal niet van het feit dat er nog zoveel meisjes en vrouwen in de wereld zijn die te maken hebben met zulke extreme achterstanden. Ik vind het mooi dat je vanuit het bedrijfsleven met relatief kleine, gemakkelijke oplossingen een groot verschil kan maken in het leven van anderen. Het feit dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, vind ik een van de mooiste en meest dankbare dingen die er is. Niet iedereen heeft het geluk op te groeien zoals wij.” Babiche Veenendaal, Senior Director of Legal Services Accenture Nederland

“Om invulling te geven aan onze MVO-doelstellingen gericht op arbeidstoeleiding, is een langtermijn partnerschap zoals met Plan cruciaal. We komen zelf niet op plekken waar de steun het meest nodig is. Om een duurzame en effectieve bijdrage te leveren, zorgt Plan binnen onze samenwerking voor het ontwikkelen en opzetten van trainingen en het bereiken van de doelgroep. We zijn erg trots op de samenwerking. Bovendien motiveert het onze medewerkers en ook onze klanten vinden onze maatschappelijke betrokkenheid inspirerend.” Savitri Groag, CSR Manager Accenture Nederland