Over onze werkwijze

Armoede heeft nooit één oorzaak. Het is een samenspel van factoren dat een vicieuze cirkel veroorzaakt waarin mensen gevangen raken.

Plan’s werkwijze: duurzame armoedebestrijding

CCCD stappenplanPlan pakt de oorzaken van armoede en ongelijkheid daarom bij de basis aan en op meerdere terreinen tegelijkertijd. Een onderwijsprogramma voor meisjes bijvoorbeeld, heeft alleen zin wanneer ouders onderwijs voor hun dochters echt belangrijk vinden. Bij Plan gaan onderwijsprogramma’s daarom samen met projecten voor bewustwording van ouders, inkomensverbetering en drinkwatervoorziening. Daardoor hoeven meisjes niet meer bij te dragen aan het gezinsinkomen en zijn ze niet langer een groot deel van de dag kwijt aan water halen.

Dezelfde geïntegreerde werkwijze geldt bij alle Plan-projecten, of het nu om beter onderwijs gaat, betere gezondheid en bestrijden van HIV/aids, een betere leefomgeving of inkomensverbetering.

Child Centered Community Development

Kinderen weten zelf heel goed wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Plan luistert daarom naar kinderen, geeft hun een stem in de gemeenschapsprojecten en leert hen opkomen voor hun rechten. Plan noemt dit Child Centered Community Development, een werkwijze die de behoeften en rechten van kinderen centraal stelt. De gemeenschapsprojecten zijn erop gericht kinderen in staat te stellen veilig op te groeien tot zelfstandige volwassenen die hun leven vorm en richting kunnen geven. Plan werkt in deze projecten samen met alle betrokkenen: kinderen, hun familie, leerkrachten, overheden en partnerorganisaties.

Gendergelijkheid

Meisjes in ontwikkelingslanden hebben niet dezelfde kansen en rechten als jongens. De oorzaak daarvan is gender: het geheel van cultureel en religieus ingegeven ideeën, aannames, normen en waarden over wat mannelijk is en wat vrouwelijk. Deze bepalen in iedere samenleving hoe vrouwen en mannen zich moeten gedragen, wat ze wel en niet mogen, welke rollen en taken voor de seksen zijn weggelegd en wie het voor het zeggen heeft. Gender bepaalt daarmee ook de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen.
Genderongelijkheid is vaak de oorzaak van discriminatie van meisjes, uitsluiting en onrecht. Het bewerkstelligen van gendergelijkheid is daarom een van de wereldwijde doelen van Plan.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 25 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind