Werken in het buitenland

Plan Nederland werft fondsen voor de programma’s van Plan in ontwikkelingslanden.

Voor het werk in het veld heeft Plan een eigen uitvoerende organisatie en veldkantoren in de programmalanden. Plan Nederland zendt dus geen mensen uit. Wel gaan medewerkers van de programma-afdeling van Plan Nederland regelmatig naar de programmalanden voor overleg over de projecten.

Vacatures voor werk in een van de programmalanden worden gecoördineerd door Plan International, via het hoofdkantoor in Engeland.

Plan International

Chobham House, Christchurch Way, Woking, Surrey GU21 6JG, United Kingdom Tel (+44)1483 755 155 www.plan-international.org