Water, sanitatie en hygiëne (WASH)

Veilig water om te drinken, zeep om te wassen, een veilige en schone wc … In veel arme landen een grote luxe. Wereldwijd sterven iedere dag 1.400 kinderen jonger dan 5 jaar als gevolg van vervuild water en gebrek aan hygiëne. Voor de meisjes betekent waterschaarste dag in dag uit uren lopen om water te halen en geen tijd voor school. Kinderen in ontwikkelingslanden zijn vaak ziek door vervuild water en slechte hygiëne. Ieder jaar missen kinderen hierdoor ruim 400 miljoen schooldagen.

Op veel scholen in bijvoorbeeld Afrika en India ontbreken
wc’ s en kranen en is de hygiëne slecht. En er is weinig kennis over het belang van handen wassen om niet ziek te worden. Het ontbreken van goede en veilige wc’s op school is voor meisjes bovendien een belangrijke reden om met school te stoppen, zeker wanneer ze gaan menstrueren.

“Soms blijf ik thuis van school als ik ongesteld ben. Ik heb geen geld voor maandverband en bij ons op school is er geen ruimte om me te wassen en me te verkleden als ik doorlek. Als dat er wel was, zou ik op school blijven!” Juliet, 13 jaar, Uganda

Dit doet Plan

Plan werkt samen met de lokale bevolking om de problemen met water, sanitatie en hygiëne bij de basis aan te pakken. Plan gaat daarbij uit van de behoeften en de kracht van de betrokken kinderen en families en ondersteunt lokale gemeenschappen om zelf hun toegang tot water, sanitatie en hygiëne duurzaam te verbeteren.

Betere sanitaire voorzieningen

Op basis van de methode ‘Community Led Total Sanitation’ laat Plan gemeenschappen inzien hoe belangrijk het is om wc’s te bouwen en te gebruiken en handen te wassen. Plan ondersteunt gemeenschappen om er aan de hand van een projectplan voor te zorgen dat iedereen in het dorp een wc krijgt en deze goed gebruikt.

Betere hygiëne

Plan geeft voorlichting aan ouders en op scholen over het belang van goede hygiëne om gezond te blijven, vooral voor kinderen en tijdens de menstruatie. Om ervoor te zorgen dat meisjes gewoon naar school kunnen als ze ongesteld zijn, bouwt Plan meisjes- en jongens-wc’s op scholen, zorgt voor wasgelegenheid en werkt samen met AFRIpads, een Ugandees bedrijf dat betaalbaar, duurzaam en wasbaar maandverband produceert.

Betere toegang tot veilig drinkwater

Om veilig drinkwater beschikbaar te maken voor iedereen werkt Plan samen met de lokale bevolking en met lokale overheden bij het aanleggen van drinkwatervoorzieningen en het slaan van waterputten. Met het oog op de duurzaamheid van de voorzieningen, traint Plan watercomités, die de waterputten in rurale gebieden beheren en onderhouden. De watrvoorzieningen zijn zo ontworpen dat ze ook kunnen worden gebruikt voor kleinschalige irrigatie en als drinkplaats voor vee.

In stedelijke gebieden werkt Plan samen met lokale drinkwaterbedrijven en met bedrijven als Basic Water Needs en Vitens Evides International, onder meer om voor mensen met een laag inkomen waterkiosken te bouwen.