Sustainable Development Goals

In september bepalen de lidstaten van de Verenigde Naties de definitieve inhoud van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling voor de komende vijftien jaar. De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen en moeten over dertig jaar zijn gerealiseerd.

Sustainable Development Goals

Sustainable Development GoalsDe lidstaten van de Verenigde Naties zijn het eens geworden over de inhoud van nieuwe doelen voor duurzame ontwikkeling die een eind moeten maken aan alle vormen van armoede in 2030. Na drie jaar van onderhandelen en consultatierondes zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geformuleerd als opvolgers van de millenniumdoelen. Van 25 t/m 27 september vindt in New York de United Nations Sustainable Summit 2015 plaats waarin de SDG’s officieel worden vastgesteld. Deze doelen zullen de komende 15 jaar richting en inhoud geven aan het beleid van landen en de doelstellingen van organisaties als Plan.

Jongeren

Omdat de SDG’s feitelijk gaan over de leefwereld van de volwassenen van de toekomst, die nu nog kind of jongere zijn, heeft Plan ruim twee jaar – met succes – gelobbyd bij overheden om de rechten van kinderen en jongeren centraal te stellen en hun essentiële rol te erkennen bij het richting geven aan de toekomst van de wereld. Bovendien zijn de kinderen en jongeren van nu de volwassenen van 2030. Het gaat om de wereld waarin zij later leven. Als volwassenen zijn zij straks ook medeverantwoordelijk voor het realiseren van de SDG’s en het ter verantwoording roepen van hun overheden. Plan kijkt in het bijzonder uit naar SDG 5 (Gendergelijkheid) en 8 (Fatsoenlijk werk). Voor dit artikel gaan we specifiek in op SDG 8.

SDG 8: Fatsoenlijk werk voor iedereen

Om ervoor te zorgen dat iedereen fatsoenlijk werk kan vinden hebben de Staten het volgende voorgesteld:

  • Zorg voor veilige, creatieve banen die mensen stimuleren in hun ontwikkeling.
  • Zorg dat bij economische activiteiten onze natuurlijke hulpbronnen ontzien en beschermd worden.
  • Promoot fatsoenlijk werk voor iedereen: mannen en vrouwen, jongeren en mensen met een handicap.
  • Verminder de werkloosheid onder jongeren door toegang tot scholing te verbeteren.
  • Voorkom en beëindig gedwongen kinderarbeid, waaronder de rekrutering van kindsoldaten.
  • Onderneem wereldwijd actie om meer banen te geven aan jonge mensen.

Bedrijven en SDG’s

Plan Nederland werkt al jarenlang samen met bedrijven om resultaten voor jongeren en met name meisjes en jonge vrouwen te bewerkstelligen. Diverse partnerships met bedrijven maken programma’s mogelijk waar de meest kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren mee bereikt worden. Met een veranderende en steeds complexere maatschappij is de kennis en technologie van bedrijven van belang om vooruitgang te blijven boeken voor deze doelgroep. Bijvoorbeeld in samenwerking met AkzoNobel Brazilië waarmee Plan een schildersopleiding heeft ontwikkeld voor jongeren uit de favelas van Natal. Plan Nederland is bovendien voornemens de charter van de Worldconnectors te ondertekenen: een samenwerking van bedrijven om te laten zien wat zij aan de SDG’s kunnen bijdragen.

Door middel van het Bedrijvennetwerk van Plan Nederland zullen wij bedrijven blijven betrekken bij de problematiek rondom jeugdwerkloosheid in ontwikkelingen. En met de in 2014 ondertekende ARENA Declaration stellen wij ons ten doel om in 2020 met 30 corporate partners gezamenlijk minstens 100.000 jonge vrouwen aan een fatsoenlijke baan te helpen.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 25 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind