Onderwijs

Dit doet Plan

Bij het verbeteren van het onderwijs, met name voor meisjes, richt Plan Nederland zich vooral op de doorstroom van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs, en van het non-formele onderwijs naar marktgericht beroepsonderwijs.

Plan Nederland financiert hiervoor onderwijsprojecten die de toegang, kwaliteit en de relevantie van het post-primaire onderwijs verbeteren. Plan Nederland investeert onder meer in een goede schoolomgeving en schoolinrichting, training van leerkrachten in kindvriendelijke lesmethodes en relevant en goed lesmateriaal dat aansluit bij de omgeving van de leerlingen en de samenleving waarin zij opgroeien. Hierbij doet Plan er alles aan om de barrières voor adolescente meisjes op te heffen, zodat zij hun opleiding kunnen afmaken en toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Plan Nederland werkt daarbij nauw samen met lokale gemeenschappen, lokale en nationale overheden, onderwijsinstanties en corporate partners.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Sponsor een kind

Voor 25 euro per maand

Geslacht
Leeftijd