Noodhulp bij (natuur)rampen

Plan verleent humanitaire hulp wanneer natuurrampen, droogte, hongersnood, epidemieën of gewapende conflicten het leven en de toekomst van grote groepen mensen bedreigen. Plan biedt in de gebieden waar de organisatie werkt noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw. Plan kent de gemeenschappen en de lokale en nationale structuren en kan snel in actie komen.

De aanpak van Plan

NoodhulpOm de schade van een ramp tot een minimum te beperken, maakt Plan gemeenschappen weerbaarder tegen een ramp. Zo kunnen modderlawines en aardverschuivingen worden voorkomen door erosiebestrijding. Ook worden mensen getraind in wat ze moeten doen als er een ramp is: Plan bereidt draaiboeken en alarmeringssystemen voor en kinderen oefenen op school wat ze moeten doen tijdens een ramp.

Acute hulp (0 – 3 maanden)

Wanneer er een ramp is, is Plan zo snel mogelijk ter plaatse om hulp te bieden met onderdak, voedsel, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. We beschermen kinderen tegen geweld en misbruik onder andere door het opzetten van kindvriendelijke ruimtes.

Herstelfase (2 – 12 maanden)

Het puin wordt geruimd en Plan overlegt met gezinnen en vooral met kinderen welke programma’s moeten worden uitgevoerd om de samenleving weer op te bouwen. Plan zorgt ervoor dat kinderen terecht kunnen in de kindvriendelijke ruimtes waar ze kunnen spelen, sporten en kunnen praten met begeleiders. Ook richt de organisatie tijdelijke schoolklassen in, zodat kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen.

Wederopbouw (9 – 36 maanden, of langer)

Plan kijkt samen met de lokale bevolking welke programma’s moeten worden uitgevoerd om de samenleving weer op te bouwen. Het puin wordt geruimd, huizen en scholen worden hersteld of nieuw opgebouwd, akkers worden opnieuw ingezaaid en families krijgen steun bij het voorzien in hun levensonderhoud. Er wordt niet herbouwd zoals het was, maar er wordt herbouwd zodat de impact van een volgende ramp minder groot is. Het vergroten van de weerbaarheid van de lokale bevolking staat hierbij centraal.

Plan voerde grote noodhulp- en wederopbouwprogramma’s uit na de aardbevingen in Pakistan (2005), de orkaan Haiyan in de Filipijnen (2014) en aan de vluchtelingen van het conflict in Zuid-Sudan. Ook voert Plan programma’s uit in verband met de ebola uitbraak in West-Afrika.

Giro555

Sinds februari 2015 maakt Plan Nederland deel uit van Giro555: 11 organisaties bundelen bij uitzonderlijke rampen de krachten en werven gezamenlijk om levensreddende hulp te bieden aan de slachtoffers. Giro555 werkt samen met omroepen en zenders en roept tijdens nationale acties heel Nederland op om te doneren. Eerder was Plan Nederland als gastorganisatie betrokken bij de Giro555-actie voor noodhulp na de tsunami in Zuidoost-Azië (2004) en de aardbeving in Haïti (2010).

Dutch Relief Alliance

Plan Nederland is sinds 2015 lid van de Dutch Relief Alliance (DRA). Binnen de DRA werken 14 organisaties samen om in één groot programma humanitaire hulp te verlenen. De programma’s (zogenaamde ‘Joint Responses’) worden gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door samen te werken biedt de Dutch Relief Alliance snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van crises wereldwijd. De alliantie bestaat uit de volgende organisaties: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.

Afgelopen zomer kwam de DRA in actie voor de slachtoffers van El Niño.

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!