Girls Rights Watch

De Girls Rights Watch is de jongeren lobby & advocacy groep van Plan Nederland.

girls rights watchDe Girls Rights Watch is een enthousiaste groep van 17 jongeren tussen de 18 en 26 jaar, die indirect invloed uitoefenen op Nederlandse beleidsmakers en bij relevante ministeries en bij Nederlandse parlementariërs. Ook onderhoudt de Girls Rights Watch contacten met Nederlandse politieke jongerenorganisaties, de jongerenvertegenwoordigers van de Verenigde Naties en UNESCO. De jongerenlobbyisten doen dit door middel van onderzoek, publieke lobby acties, het creëren van media-aandacht en het organiseren van events en netwerkbijeenkomsten.

Want investeren in meisjes is investeren in de gemeenschap!

Girls Advocacy Alliance

GroepspolaroidsDe Girls Rights Watch draagt bij aan het pleiten voor gelijke kansen voor meisjes en is onderdeel van het vijfjarenprogramma van de Girls Advocacy Alliance dat gefinancierd en geïmplementeerd wordt, door en in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma zet zich in op preventie van seksueel geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden landen.

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van en lobby- en activiteitenplan gericht op issues en stakeholders die we willen beïnvloeden. Na de zomer van 2016 gaan we het publiek meer opzoeken. Houd ons in de gaten op Facebook. Je kunt onze activiteiten volgen op dit social kanaal of stuur een mailtje naar de coördinator van de groep: Annemijn Oversier via GirlsRightsWatch@plannederland.nl.

Bekijk het Girls Rights Watch Magazine!