Foster Parents Plan: het verhaal achter het ‘schandaal’

Waarom heeft Foster Parents Plan zijn naam veranderd in Plan? Waarom kwam Foster Parents Plan negatief in het nieuws? Hoe besteedt Plan zijn geld? En verdient de directeur veel? Antwoorden op deze vragen vind je hieronder.

Foster Parents Plan for War Children

Plan ontstond in 1937 als ‘Foster Parents Plan for War Children’. Vanaf de jaren ‘60 heette de organisatie Foster Parents Plan International, met als doel om het leven van kansarme kinderen te verbeteren in Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

Naamsverandering

Tot 2001 hadden de Plan landenkantoren in diverse landen uiteenlopende namen. In de Verenigde Staten heette het bijvoorbeeld Child Reach en in Nederland Foster Parents Plan. Dat was verwarrend en niet efficiënt met het oog op herkenbaarheid, naamsbekendheid en wereldwijde samenwerking in campagnes. In 2001 is daarom internationaal besloten om overal dezelfde naam te gebruiken: Plan International. Eén organisatie, één naam.

Schandaal

In 1999 kwam Foster Parents Plan Nederland negatief in het nieuws. Door een explosieve groei van tienduizenden nieuwe donateurs per jaar stond de organisatie voor een administratieve uitdaging. Daarom is het voorgekomen dat een donateur verkeerde of verouderde informatie over zijn of haar sponsorkind ontving. Donateurs raakten verontrust en een aantal twijfelden aan de betrouwbaarheid van de organisatie, wilden hun geld terug en dienden een aanklacht in. Een officiële commissie (commissie De Boer) onderzocht de bestedingen en de aanpak van Foster Parents Plan. De commissie kwam met een kritisch rapport over de aanpak en de communicatie van Plan. Donateurs zouden de indruk kunnen krijgen dat hun geld wordt besteed aan hun sponsorkind, terwijl het wordt besteed aan projecten in de community waar het kind woont. Een belangrijke conclusie was dat er nooit sprake is geweest van fraude. Plan besteedt het gedoneerde aan projecten voor een betere toekomst van kinderen. De projecten zijn niet alleen voor het sponsorkind, maar gericht op de hele gemeenschap.

Betere communicatie

Plan heeft de kritiek van destijds ter harte genomen en besteedt sindsdien veel aandacht aan open en transparante communicatie. We gaan zorgvuldig om met de informatie over onze donateurs en over sponsorkinderen. Ook zijn we zo transparant mogelijk over onze bestedingen. En met succes, want in 2015 wonnen we de Transparant Prijs voor het meest transparante jaarverslag van alle goede doelen.

Besteding van het geld

Plan is geen commercieel bedrijf, maar een stichting. Toch moet Plan net zo goed investeren in zaken als goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem. Plan gaat op een efficiënte en doelmatige manier om met de bijdragen van sponsors. 89 procent van alle inkomsten wordt besteed aan de doelstellingen van Plan: de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan besteedt acht procent aan fondsenwerving, acties van derden en het verkrijgen van subsidies. De overige drie procent wordt besteed aan zaken als huisvesting, kantoorkosten, salarissen en administratie. Onze fondsenwervende kosten liggen beduidend lager dan het door het Centraal Bureau Fondsenwerving vastgestelde maximum van 25 procent. Jaarlijks legt Plan in het jaarverslag op een open en transparante manier verantwoording af over alle uitgaven.

Salaris directeur

Plan Nederland is een grote organisatie die jaarlijks beschikt over een groot budget om zijn projecten uit te voeren. In 2016 was dit zo’n €50 miljoen euro. Als directeur ben je verantwoordelijk voor alles in de organisatie en daar hoort een bepaald salaris bij. Het salaris van onze directeur zit ruim onder het gemiddelde van vergelijkbare organisaties. Meer hierover vind je in het jaarverslag van Plan of de website van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI).

Heb je toch nog vragen? Stel ze via de chat hier op de website, info@plannederland.nl, Facebook of Twitter.