Bedrijvennetwerk

In 2011 heeft de Verenigde Naties, na een jarenlange lobby door Plan International, 11 oktober uitgeroepen tot Wereldmeisjesdag. Doel van deze dag is om aandacht te vragen voor de stelselmatige achterstelling en discriminatie van meisjes. In dit kader heeft Plan Nederland in 2014 de conferentie ‘Investing in girls: a good business!’ georganiseerd. Uitkomst hiervan was de ARENA Declaration waaraan acht internationale bedrijven hun commitment hebben gegeven om zich de komende drie jaar in te zetten voor meer en beter werk voor meisjes en jonge vrouwen van 16-24 jaar in ontwikkelingslanden.

Plan Nederland organiseert sindsdien twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst om opgedane kennis te delen, gezamenlijk vooruit te blikken en de krachten te bundelen. Inzet is om het aantal partnerschappen met bedrijven uit te breiden waarvan zowel de jonge vrouwen als de bedrijven voordeel hebben. Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt Plan Nederland met de ontwikkeling van het Bedrijvennetwerk. Deze samenwerking is tevens een belangrijk onderdeel van het Strategisch Partnerschap van Plan Nederland met het ministerie van 2016-2020.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Plan Nederland heeft een aanpak ontwikkeld om achtergestelde jongeren, met name jonge vrouwen, te trainen en te begeleiden naar een baan bij een lokale werkgever of op te leiden tot zelfstandig ondernemer. Plan Nederland werkt daarbij samen met internationale bedrijven die kansarme jonge vrouwen als werknemers willen aantrekken, als onderdeel van hun IMVO- en / of HR-beleid op het gebied van decent work, diversity & inclusion. Deze bedrijven zijn hierdoor verzekerd van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers.

De jongerenwerkgelegenheidsprogramma’s worden uitgevoerd in samenwerking met en steun van een aantal bedrijven zoals Accenture en AkzoNobel. In vijf landen in Azië (India, Filipijnen, Vietnam, Thailand en Indonesië) en Latijns-Amerika zijn hierdoor al duizenden jongeren aan het werk en het programma wordt nu uitgebreid in Brazilië en naar de Dominicaanse Republiek. Ook in Afrika ontwikkelt Plan Nederland een werkgelegenheidsproject in samenwerking met Accenture. Eén van de projecten is vastgelegd in een korte documentaire die Plan Nederland vorig jaar maakte in India over het Saksham project en de samenwerking met Accenture en Basic Water Needs.

Voor meer informatie en/of aanmelding voor ons netwerk kunt u ons mailen via bedrijven@plannederland.nl of neem contact op met Davina Verkuyl-Feeléus (020-549 55 32) of met Sandra Bruinse (020 – 549 55 66).