ANBI-status

Plan Nederland beschikt sinds de invoering in januari 2008 over een ANBI-registratie. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst Plan Nederland erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel sponsors als voor Plan Nederland.

Fiscale voordelen

Omdat Plan Nederland over de ANBI-verklaring beschikt, kunnen éénmalige giften en giften via schenkingsovereenkomsten volledig worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

U hebt de volgende drie regelingen om te profiteren van belastingvoordeel:

1. Schenken met belastingvoordeel
Sponsort u al een kind of bent u dat van plan? Dan kunt u eenvoudig profiteren van belastingvoordeel. U kunt uw donaties aan Plan verhogen zonder dat het u geld kost. Maak uw giften volledig aftrekbaar en zet ze om in een periodieke schenking. Dit scheelt vaak zoveel dat u voor hetzelfde bedrag niet één, maar twee kinderen kunt ondersteunen.
Lees meer hierover op onze pagina Schenken met belastingvoordeel.

2. Fonds op naam
U kunt de naam van uw bedrijf, van een dierbare of van uzelf verbinden aan het bijzondere werk van Plan voor kinderen in ontwikkelingslanden. Met zo’n fonds kunt u een doel steunen dat u na aan het hart ligt, zoals beter onderwijs, gelijke rechten en kansen voor meisjes of de beschikbaarheid van veilig drinkwater. Lees meer hierover op onze pagina Fonds op naam.

3. Plan en uw Belastingaangifte
Als sponsor van Plan heeft u mogelijk recht op een belastingvoordeel. Helemaal wanneer u een schenkingsovereenkomst of notariële akte bij Plan heeft afgesloten.
Lees meer hierover op onze pagina Giften aan Plan en uw Belastingaangifte.

Voorwaarden ANBI-verklaring

De Belastingdienst stelt eisen aan een stichting of andere instelling om aangewezen te worden als ANBI. Zo moet Plan Nederland onder andere voldoen aan doelstellingen voor het algemeen belang, mag er geen winstoogmerk zijn en is het een vereiste dat Plan Nederland en de medewerkers voldoen aan bepaalde integriteitseisen. Meer informatie over deze verplichtingen kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Wat is het RSIN nummer van Plan?

Het RSIN nummer is 003414024.