Vrijwilligersbeleid van Plan Nederland geëvalueerd

De vrijwilligerstevredenheid is gestegen en het aantal actieve, goed bezette regio’s is vanaf 2013 gegroeid van zes naar negen. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het vrijwilligersbeleid van Plan Nederland.

Adviesbureau Kuperus & Co

vrijwilligersAdviesbureau Kuperus & Co heeft onlangs het vrijwilligersbeleid van Plan Nederland geëvalueerd. Daarvoor zijn onder meer drie groepsinterviews gehouden met in totaal ongeveer 25 vrijwilligers. Ook zijn acht regiocoördinatoren ondervraagd.

 

 

Landelijke actie is populair

Uit de evaluatie blijkt dat vrijwilligers significant hebben bijgedragen aan de fondsenwervende doelstelling van Plan Nederland, vooral door hun inzet voor Schaatsen voor Water. Veel vrijwilligers ervaren zo’n landelijke actie als zeer positief. Het is een duidelijk afgebakend project met een heldere opdracht binnen een vaste tijdsplanning en begeleid vanuit het kantoor.

De afdeling Vrijwilligers & Evenementen gaat aan de hand van de uitkomsten van het evaluatierapport een voorstel maken voor vernieuwd vrijwilligersbeleid.

Inspireer je vrienden

Steun Plan Nederland en help mee in de strijd voor gelijke rechten, kansen en een betere toekomst voor meisjes in ontwikkelingslanden. Geef deze meisjes de kans om naar school te gaan en uit te groeien tot krachtige vrouwen.

Draag bij!

Meld je aan als vrijwilliger

Plan is altijd op zoek naar vrijwilligers!

Ben je opzoek naar zinvol vrijwilligerswerk bij een professioneel georganiseerde organisatie met een fantastisch doel? Neem dan contact met ons op en steun ons met je creativiteit, specifieke kennis en kwaliteiten!