Internationale Programma's

Dit doet de afdeling Internationale Programma’s

De afdeling Internationale Programma’s is direct verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van programma’s en projecten die gefinancierd worden door de Nederlandse overheid, de EU en andere institutionele donoren. Technische ondersteuning, monitoring, evaluatie en rapportage zijn hiervan een integraal onderdeel. Ook werkt de afdeling aan beïnvloeding van beleid van Nederlandse, Europese en mondiale instanties. Bovendien wordt kennis gedeeld en de ontwikkeling van relevante netwerken bevorderd. Het doel van alle activiteiten is om met zo groot mogelijke kwaliteit van programma’s een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden en het verminderen van de bestaande genderongelijkheid.

Plan Nederland heeft de programmastrategie voor de komende vijf jaar bepaald. Kernbegrippen hierin zijn:

  • empowerment van meisjes als centrale doelstelling;
  • programma’s op het gebied van zes thema’s waarvan bewezen is dat ze cruciaal zijn voor meisjes, zoals de toegang tot middelbaar en beroepsvormend onderwijs;
  • focus op 16 landen waar achterstelling en discriminatie van meisjes nog aan de orde van de dag zijn (namelijk Benin, Ghana, Mali, Togo, Liberia, Sierra Leone, Ethiopië, Zambia, Malawi, Mozambique, Kenia, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Nicaragua en Bolivia);
  • grote nadruk op het versterken van lokale organisaties en overheidsinstanties;
  • meer samenwerking met andere ontwikkelingsorganisaties en bedrijven.

 

 
Doelstellingen in het verslagjaar

Resultaten in het verslagjaar

Programma’s van Plan Nederland

Impactmeting

Noodhulp