Jongeren en werk: feiten & cijfers

Jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden

In ontwikkelingslanden is het gebrek aan kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt een groeiend probleem.

 • jongeren en werkIn de komende 10 jaar zullen ongeveer 300 miljoen banen vrijkomen voor een groep van 1,3 miljard jongeren.
 • De wereldwijde jeugdwerkeloosheid is in 2013 geschat op 12,6%.
 • Alleen al in Zuidoost-Azië zijn ruim 36 miljoen jongeren werkloos. Vaak komen zij van het platteland. Ze zijn naar de stad gekomen in de hoop op een beter leven, maar ze missen de kennis en vaardigheden om daar een baan te vinden. Dat is zorgelijk, want werkloze jongeren zijn kwetsbaar voor uitbuiting.
 • Werkloosheid onder jongeren is in veel ontwikkelingslanden veel groter dan werkloosheid onder de oudere bevolking.
 • De discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zal leiden tot torenhoge jeugdwerkloosheid, met name in ontwikkelingslanden. Opleidingen sluiten onvoldoende aan bij de vraag op de arbeidsmarkt en jonge ondernemers krijgen moeilijk een (starters)lening en toegang tot de markt. Jongeren blijven hierdoor werkloos of komen terecht in het circuit van criminaliteit en illegaliteit.
 • In veel ontwikkelingslanden heeft de meerderheid van de werkende jongeren onregelmatig werk. 49,6% van hen werkt op basis van een nul-uren-contract.
 • Werkloze jongeren in ontwikkelingslanden hebben geen sociaal vangnet, zoals een werklozenuitkering. Geen werk betekent geen inkomen.
 • Bijna tweederde van de jongeren in ontwikkelingslanden volgen geen opleiding en zijn werkloos of hebben onregelmatig werk in de informele sector.
 • Jonge vrouwen worden extra benadeeld op de arbeidsmarkt. Zij zijn nog vaker werkloos dan jonge mannen en hebben ook minder vaak een opleiding gevolgd.

Oorzaken

 • Gebrek aan juiste (overheids)investeringen in landelijke gebieden. Hierdoor is er in deze gebieden minder toegang tot de markt en zijn er weinig banen voor jongeren.
 • Gebrek aan goede informatie voor jongeren over het vinden van werk en de juiste opleidingen die hun kans op werk groter maken.
 • Gebrek aan opleiding – veel jongeren zijn ongeschoold en hebben daardoor problemen met het vinden van werk.
 • Opleidingen die de jongeren volgen sluiten vaak niet aan bij de vraag op de arbeidsmarkt. Er is een mismatch tussen de vaardigheden van de jongeren en de vaardigheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd.
 • Jongeren hebben geen toegang tot financiële diensten waardoor ze geen (starters)lening kunnen afsluiten om een bedrijf te beginnen.
 • Slechte aansluiting tussen de publieke investeringen en de private sector, waar de banen worden gecreëerd.
 • Meisjes krijgen vaak niet de kans om hun schoolopleiding af te maken. Dit heeft grote invloed op hun kans op het vinden van fatsoenlijk werk.
 • Veel adolescente meisjes gaan helemaal niet naar school en hebben ook geen baan. Van hen wordt verwacht dat ze meehelpen in het huishouden.
 • Migratie naar de stad – veel jongeren uit rurale gebieden trekken onvoorbereid naar de stad om daar werk te vinden. Daar aangekomen, vervliegen hun dromen van een beter leven als ze ontdekken dat hun verwachtingen niet kunnen worden waargemaakt.

Gevolgen

 • Veel te weinig banen voor jongeren de komende jaren, met alle gevolgen van dien voor de economische stabiliteit en de veiligheid van ontwikkelingslanden.
 • Meisjes en jonge vrouwen blijven economisch afhankelijk en kwetsbaar voor uitbuiting en schadelijke tradities als kindhuwelijken. Zonder mogelijkheden om zich te ontwikkelen en in hun eigen onderhoud te voorzien, blijven ze gevangen in een traditioneel en vaak onderdrukkend rollenpatroon, dat ze doorgeven aan een volgende generatie. De vicieuze cirkel van armoede blijft bestaan.
 • Jongeren worden uitgebuit. Ze doen noodgedwongen gevaarlijk of mensonterend werk en werken vaak hard voor een heel laag loon. Ze verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien en vinden geen weg uit de armoede.
 • Door gebrek aan toekomstperspectief verliezen veel jongeren de hoop op een beter leven en belanden in de drugshandel, de prostitutie, in jeugdbendes of andere vormen van criminaliteit.
 • Onveiligheid in grote steden door het grote aantal werklozen in de stad.

Lees meer over jongeren en werk:

Bronnen

• ’Plan International’s Economic Security Stategy: Promoting the Economic Rights of Children and Young People’, Plan International, 2010
• ‘Youth Disadvantage in the Labour Market: Empirical Evidence from Nine Developing Countries’, UNESCO, 2012
• ‘Global Employment Trends for Youth’, ILO, 2013